Custom Search

Nov 24, 2009

รถยนต์ของมาเลเซีย (๒)
นิติภูมิ นวรัตน์

เปิดฟ้าส่องโลก

www.Nitipoom.com
ไทยรัฐ

25 พฤศจิกายน 2552


เรียนรับใช้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า

พ.ศ. ๒๕๒๖ ดร.มหฎิร บิน มุฮำมัด

เริ่มโครงการอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซีย

มกราคม ๒๕๓๑ รถยนต์โปรตอนรุ่นซากาผลิตได้ครบ ๑ แสนคัน

คนไทยขายข้าว มะนาว มะพร้าว กะปิ ฯลฯ

ได้เงินเท่าไรก็ไหลออกนอกประเทศหมด

เพราะคนของเราเอาเงินไปซื้อรถยนต์จากต่างประเทศ


แต่ประชาชนคนมาเลเซียเอาเงินของตนไปซื้อรถที่ผลิตในประเทศ

เงินทองและความมั่งคั่งทั้งปวงจึงไม่ไหลออกนอกแผ่นดินมาเลเซีย

ไหลวนไปมาอยู่แต่ในมะละกา ซาบาห์ ซาราวัก

เปรัก ปีนัง ปะหัง สลังงอร์ บอร์เนียว ฯลฯ


พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ รถโปรตอนวีรา ขายได้ ๒.๒ แสนคัน

พ. ศ. ๒๕๕๐ ผมและลูกชายที่ชื่อว่านายคุณนิติ

เทียวเที่ยวไปในมาเลเซีย ก็ได้เห็นรถโปรตอนรุ่นต่างๆ อย่าง

โปรตอนวาจา (ในอังกฤษใช้ชื่อว่า โปรตอนอิมเปี้ยน)

โปรตอนเพอโซน่า โปรตอนเจนทู รุ่น ๕ ประตูก็มีที่เรียกว่า โปรตอนเซฟวี่

พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรถยนต์โปรตอนที่ใช้เครื่องยนต์แคมโปร ๑.๓ ลิตร

แทนเครื่องยนต์เรโนลต์ คือ โปรตอนซากา


นักการ เมืองไทยหลายคนปลุกกระแสชาตินิยม

เพื่อนำมาใช้ทำลายคนไทยด้วยกันเอง

แต่ ดร. มหฎิรปลุกกระแสมาเลเซียนิยมเพื่อให้ผู้คนหนุนความคิด

ที่ต้องผลิตรถยนต์ใช้ เอง และให้ผู้คนชนมาเลเซีย

หันมาใช้รถยนต์ที่ผลิตในประเทศ


นักการเมืองไทยหลายคนเมื่อบุญมาวาสนาส่งได้ดีเป็นรัฐมนตรี

ก็มีความถนัดแค่ตัดถนนเพื่อให้รถวิ่ง

โดยไม่สนใจระบบรางที่ให้รถไฟวิ่ง

เพราะระบบรางมีนอกมีในได้น้อย

ค่าบำรุงรักษาก็กินได้ไม่มากเหมือนถนน

นิติภูมิขอถามว่า รัฐบาลไทยสร้างถนน แต่คนรวยคือใครครับ?

บริษัทรถต่างชาติต่างร่ำรวยอวยชัยทั้งนั้น


ดร. มหฎิรไม่เกรงใจประเทศใหญ่ที่เป็นจ้าวในด้านการผลิตรถยนต์

เพราะนอกจากจะสร้างลัทธิชาตินิยมแล้ว

แกยังสร้างมาตรการปกป้องตลาดไว้อีกด้วย


รัฐบาล ไทยสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน

ลดภาษีรถยนต์มโหฬารเพื่อให้รถยนต์จากต่างชาติขายได้

แต่รัฐบาล ดร.มหฎิรกลับตั้งกำแพงภาษีรถต่างประเทศสูงปรี๊ด

ทำให้รถยนต์ต่างประเทศราคาสูงกว่ารถที่ผลิตในประเทศ

อย่างโปรตอนถึง ๒ เท่า


มาก มายหลายมาตรการที่นิติภูมิเรียนรับใช้ไปนี้

ทำให้ตลาดรถยนต์ที่ผลิตในมาเลเซียขายขยายได้ไว

และก็อย่างที่ผมรับใช้ไปเมื่อวาน ว่าปัจจุบันทุกวันนี้

มาเลเซียมีบริษัทรถยนต์แห่งชาติที่ถือหุ้น

โดยหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลมาก ถึง ๔ บริษัท คือ

Proton Neutron และ Electron เอ๊ย

Proton Perodua Naza และ Inokom


พ. ศ. ๒๕๓๑ โปรตอนมีส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ของมาเลเซียมาก

ถึงร้อยละ ๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีส่วนแบ่งร้อยละ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๔๘

เหลือเพียงร้อยละ ๔๐ ขายได้เพียง ๑๖๖,๑๑๘ คัน

พ.ศ. ๒๕๔๙ เหลือร้อยละ ๓๒ ขายได้ ๑๑๕,๕๓๘ คัน


ไม่ได้หมายความว่า โปรตอนเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้รถยนต์ต่างชาตินะครับ

แต่เสียให้กับเปโรดัว บริษัทรถยนต์ของมาเลเซียด้วยกันเอง


นิติภูมิอยากให้รัฐบาลไทยไปศึกษาวิธีการเจรจาต่อรองของมาเลเซีย

ขณะที่นักการเมืองจบนอกหัวฝรั่งมังค่าภาษาอังกฤษดี

กลับไม่รู้วิธีปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศไทย

แต่รัฐบาลมาเลเซียทำยังไงถึงกล้าไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัทที่ไม่มีโรงงาน

ประกอบรถยนต์ในประเทศ

มาประกอบธุรกิจรถยนต์ในมาเลเซีย


บริษัทรถยนต์ข้ามชาติจากประเทศอื่นที่ปัจจุบันยังไม่มี

โรงงานผลิตรถยนต์ในมาเลเซีย

ไม่มีโอกาสนำเข้ารถยนต์ไปยังมาเลเซีย

และไม่สามารถตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ขึ้นใหม่ในมาเลเซียได้


ซ้ำรัฐบาลยังคืนภาษีให้ผู้ผลิตรถยนต์ในชาติถึงร้อยละ ๕๐

แถมรัฐบาลยังมีเงินทุนหนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ฯลฯ

อ้า เมื่อไร รัฐบาลไทยที่นำโดยนายหนูจ๋า

จะองอาจและฉลาดอย่างนั้นบ้างครับ?