Custom Search

Sep 30, 2010

“ในหลวง” เสด็จฯ ทอดพระเนตรดนตรีที่ศิริราช


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช
ไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย
เพื่อ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี
จากวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา

ในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”

เมื่อเวลา 20.00น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตร
คอนเสิร์ต “ศิริราช คอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”
ณ หอประชุมแพทยาลัย โรง
พยาบาลศิริราช
ซึ่งบรรเลงโดยวงฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย
มี นาย Gudni A. Emailson เป็นไวทยากร
พ.ต.ประทีป สุพรรณไพโรจน์
เป็นไวทยากรประจำวง

ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นผู้อำนวยการดนตรี

นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กล่าวว่า การจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปินครั้งนี้

เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสำราญ
โดยมีการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 19 เพลงมาบรรเลง
คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้น ในวาระโอกาสครบรอบ 37 ปี

แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีกับคณะแพทย์ศิริราช
ซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี
ที่หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จฯไปทรงดนตรีที่สถาบันศึกษาไหนอีก
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร จากนั้นทรงมีรับสั่งผ่าน
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์

ว่าจะเสด็จฯมาทอดพระเนตร
และตนเองได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีรับสั่งว่าจะเสด็จฯทอดพระเนตรด้วยเช่นกัน
ทุกคนในวงรู้สึกตื่นเต้น ซึ่งวันที่พระองค์ทรงดนตรีนั้น
ตนเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับชมด้วย
วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแซกโซโฟน
พระองค์จะรับสั่งกับนักดนตรีที่เข้าแสดง
กลุ่มนักศึกษาแพทย์ต่างอิ่มใจและหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
ทั้งยังมีรับสั่งกับนักศึกษาด้วย
ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช กล่าวว่า ไทยแลนด์ฟิวฮาโมนิกออเคสตร้า
ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นออเคสตร้าวงอาชีพ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
แต่ละปีที่ผ่านมาจะมีการแสดงระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาแสดงถวาย
ทั้งนี้ทางศิริราชได้จัดเตรียมระบบแสงเสียงที่ดีที่สุด
ในหอประชุมราชแพทยาลัย ถือเป็นประวัติศาสตร์ของศิริราช
ที่มีการจัดการแสดงวงออเคสตร้าแบบเต็มวง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรพ.ศิริราชตั้งใจถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ขณะที่ นายกุดนี่ เอ.เอมิลสัน วาทยากรจากประเทศเยอรมัน
กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก เป็นครั้งแรกในชีวิต
ที่ได้อำนวยเพลงต่อหน้าพระมหากษัตริย์
ที่ทรงมีความสามารถในการประพันธ์ดนตรี
แต่งบทเพลงที่คนรู้จัก ภูมิใจที่พระองค์ทรงอนุญาติ
ให้พวกเราได้มาจัดแสดงวันนี้
และเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของวงด้วย

ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชได้เชิญแขกและผู้มีอุปการะคุณ
กับทางโรงพยาบาล อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น 350 คน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ขณะที่บรรยากาศที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จนถึงด้านหน้าหอประชุม ซึ่งเป็นเส้นทาง
เสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้มีประชาชนพสกนิกรชาวไทยจากทุกหมู่เหล่า
ต่างจับจองสถานที่เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมาก