Custom Search

Aug 31, 2010

"ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล" กับเกร็ดเรื่อง "อนาคตของข่าวสารออนไลน์"

มติชน
1 กันยายาน 2553

ในกา
รอบรมเชิงปฎิบัติการ "ผู้สื่อข่าวออนไลน์"
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคมที่ผ่านมา

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกุล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กล่าวปฐกถาพิเศษหัวข้อ "อนาคตของข่าวสารออนไลน์"

ระหว่างการอบรมว่า

บรอด์แบนด์

มีความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมา

เราผลิตข้อความเยอะเพราะเขียนข่าว พิมพ์หนังสือพิมพ์

แต่ปัจจุบันเนื้อหาที่เราผลิตก็ย้ายที่อยู่มาปรากฎบน

จอแอลซีดี และฮาร์ดดิสก์

แต่พฤติกรรมการบันทึกด้วยการเขียนยังเหมือนเดิม


อุปกรณ์ใหม่ๆ พื้นที่ใหม่ๆกำลังจะมา

ยกตัวอย่างอุปกรณ์ "ไอแพด"

ซึ่งคาดว่าจะทำพฤิตกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป

องค์กรธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรับมือให้ทัน

"องค์ความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นรอบตัว แต่เราไม่สามารถจัดการกับมัน"

ประเทศไทยต้องบริหารทรัพยากรหากบริหารไม่เป็น
ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพได้

แต่ไม่ได้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์

ก็เหมือนเป็นการสูญเปล่าอย่างเช่น

สายไฟเบอร์ออฟติกที่ฝังอยู่ใต้ดิน

ที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์

กลับติดปัญหาเรื่องการจัดสรรสัมปทาน


สำหรับเรื่องของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
กล่าวได้ว่ามีอิทธิพลในการทำลายล้าง

สร้างความแตกแยกได้สูง

ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ หรือสหรัฐ

ก็เริ่มมีคำแนะนำให้เด็กในห้องเรียน

ได้เรียนรู้ผลกระทบของการใช้

ยกตัวอย่าง หากครูประจำชั้นใช้เฟสบุ๊ค

แล้วมีเพื่อนในหน้าส่วนตัวของตัวเองเป็นนักเรียนมากมาย

สมมติว่าหากครูไปงานปาร์ตี้แล้วเกิดไปเต้นรำ

กับนักเรียนในท่วงท่าที่ไม่ เหมาะสม

หากมีนักเรียนนำรูปมาขึ้นหน้าเฟสบุ๊คในกลุ่มของตัวเอง

ที่ทุกคนในเครือข่ายต่างรู้จักครูคนนี้ทั้งนั้น

"ความเป็นครู" ก็จะลดน้อยลง

คนในเครือข่ายไม่รู้ว่าบริบทที่แท้จริงเป็นอย่างไร

ก็อาจเข้าใจได้คนละแบบ


ข่าวสารออนไลน์เป็นข้อเขียนหรือบทความซึ่ง

ถ้าเขียนอย่างตั้งใจและเป็นงาน

ที่มีคุณภาพก็จะยังเป็นที่ต้องการอยู่แต่โซเชียล เน็ตเวิร์ค

เป็นการเขียนด้วยตัวอักษรไม่กี่คำ

ซึ่งคนก็ยังคงต้องการคุณภาพอยู่

ไม่ได้ต้องการสื่อสารด้วย

คำเพียง 140 ตัวอักษรเท่านั้น


อีกทั้งการขายเนื้อหาของสื่อ

ที่กำลังจะถูกขายลงบนอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมากด้วย

เนื้อหาแบบใหม่ๆเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต้องเริ่มหาลู่ทางธุรกิจแบบใหม่ๆ

และโฆษณาออนไลน์จะเป็นการกรองเป้าหมาย

ทำให้องค์การธุรกิจรู้ได้ว่า

ลูกค้าจะเข้ามาอ่านเนื้อหาแบบไหน

ทำให้เกิดการวัดผลได้ชัดขึ้น
"อย่าลืมว่าใครทำก่อนจะได้เปรียบ"
ดร.ทวีศักดิ์กล่าvideo


video


video

Aug 29, 2010

สนทนาอารมณ์ดีกับดี้-นิติพงษ์


ตอน: การทำงานเพลงของต่างประเทศตอน : พิพิธภัณฑ์ SEX เพื่อเด็กไทยvideo


ตอน : ฯลฯ

Aug 27, 2010

ธรรมะ 4 ประการ โดยท่าน ว.วชิรเมธี1. อย่าเป็นนักจับผิด
คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า
หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น
ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง
" กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก "
คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง
ไม่มีโอกาส " จิตประภัสสร "
ฉะนั้น "จงมองคน มองโลกในแง่ดี
แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข "

2. อย่ามัวแต่คิดริษยา
" แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน "
คนเราต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
คนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า
" เจ้ากรรมนายเวร " ถ้าเขาสุข เราจะทุกข์ ฉะนั้น
เราต้องถอดถอนความริษยาออกจากใจเรา
เพราะไฟริษยา เป็น " ไฟสุมขอน " ( ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน

เราก็มีทุกข์ 1 ก้อน เราสามารถถอดถอน
ความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธี " แผ่เมตตา "

หรือ ซื้อโคมมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้ลอยไป

3. อย่าเสียเวลากับความหลัง
90% ของคนที่ทุกข์ เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำ
"ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น "

มนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออก เหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้น
เขาพร้อมแบกเครื่องเคราต่างๆ ไว้ที่หลังขึ้นไป

ด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ "
อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีต มากรีดปัจจุบัน "

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น ให้กายอยู่กับจิต
จิตอยู่กับกาย คือมี "สติ" กำกับตลอดเวลา


4. อย่าพังเพราะไม่รู้จักพอ
"ตัณหา" ที่มีปัญหา คือ ความโลภ ความอยากที่เกินพอดี
เหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ ไฟไม่

เคยอิ่มด้วยเชื้อ ธรรมชาติของตัณหา คือ "ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม"
ทุกอย่างต้องดูคุณค่าที่แท้ ไม่ใช่ คุณค่าเทียม

เช่น คุณค่าที่แท้ของนาฬิกา คืออะไร คือ ไว้ดูเวลา ไม่ใช่มีไว้ใส่
เพื่อความโก้หรูคุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือคืออะไร
คือ ไว้สื่อสาร แต่องค์ประกอบอื่นๆ
ที่เสริมมาไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์

เราต้องถามตัวเองว่า 'เิกิดมาทำไม'
'คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน

ตามหา "แก่น" ของชีวิตให้เจอคำว่า "พอดี" คือ ถ้า "พอ"
แล้วจะ "ดี" รู้จัก "พอ
จะมีชีวิตอย่างมีความสุข...

Aug 26, 2010

มอนเตนิโกร สวรรค์แห่งการแจกสัญชาติ

วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิ
ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มติชนออนไลน์
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประเทศมอนเตนิโกร (Montenegro)

ที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ได้สัญชาติมานั้น เป็นที่รู้จักกันพอควรในบ้านเรา
และเป็นที่รู้จักกันดีในโลกยิ่งขึ้น
หลังจากหนังสือพิมพ์International Herald Tribune
ได้ตีพิมพ์เรื่องของประเทศนี้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา

ความเป็นมาของประเทศนี้พอสรุปได้ว่า
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของดุล
อำนาจในยุโรปตะวันออกที่มีสหภาพโซเวียต
เป็นพี่ใหญ่ในปี 1989 อันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมากมาย
หลายอย่างนับตั้งแต่การพังทลายของกำแพง เบอร์ลิน
การดิ้นรนเป็นอิสระของนานาประเทศ เช่น
การเติบโตของ Solidarity ในโปแลนด์/ Velvet Revolution
ในประเทศเช็กโกสโลวาเกีย ฯลฯ

มอนเตนิโกรเป็นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่ง
มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองใน ค.ศ.1855 ในปี 1904
ประเทศนี้ก็หาญกล้าประกาศสงครามกับญี่ปุ่นที่ทำสงครามกับรัสเซีย
มอนเตนิโกรเป็นอาณาจักรอย่างแท้จริงใน ค.ศ.1910
และใน ค.ศ.1918 ถูกบังคับโดยมหาอำนาจ
เมื่อถูกบุกยึดครองโดย Austria-Hungary
ให้ไปรวมกับ Serbia และในที่สุดก็กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของ Kingdom of Yugoslavia ในปี ค.ศ.1929

อาณาจักร Yugoslavia ก่อนปี 1992 ซึ่งมีชื่อว่า
The Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY)
ประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐย่อย
(Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Macedonia, Montenegro และ Serbia
และ 2 เขตปกครองพิเศษ Kosovo และ Vojvodina
โดยแบ่งพื้นที่การปกครองหยาบๆ ตามชาติพันธุ์

เมื่อปัญหาเศรษฐกิจภายใน SFRY ซึ่งคุกรุ่นมานานถูกกระหน่ำ
โดยคลื่นการดิ้นรนแยกออกเป็นเอกราชของหลายประเทศ
ตามชาติพันธุ์ในยุโรปตะวันออกหลังการเปลี่ยนแปลงในปี 1989
ก็เกิดสงครามขึ้นระหว่างชาติพันธุ์เหล่านี้
หลายคู่ซัดกันนัวระหว่างปี 1991-1995 ในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่มีความแน่ชัดในการเป็นเจ้าของ
เช่นใน Bosnia/ Croatia/ Serbia ฯลฯ

สงครามชาติพันธุ์คร่าวๆ ก็คือระหว่างชาว Serbia
กับชาว Croatia (โดยมีชาว Bosnia เป็นพวก
และระหว่างชาว Bosnia กับชาว Croatia ใน Bosnia อีกต่างหาก
(กลุ่มย่อยของชาว Bosnia ใน Bosnia ก็ฆ่าฟันกันอีก)

ชาวมอนเตนิโกรโดยทั่วไปอยู่ข้างพวก Serbia
และพวก Slovenia อยู่ข้างพวก Croatia และ Bosnia

สงครามฆ่ากันใน Yugoslavia ครั้งนั้นถือว่าดุเดือด
และโหดร้ายที่สุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

เพราะเล่นกันแบบล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อ UN เข้าแทรกแซง

ก็จบลงได้ในที่สุดโดยแตกแยกออกเป็นประเทศต่างๆ

และมอนเตนิโกรก็เป็นหนึ่งในนั้น


ปัจจุบันมอนเตนิโกรมีประชากรประมาณ 670,000 คน

มีพื้นที่ประมาณ 13,812 ตารางกิโลเมตร

(1.8 เท่าของกรุงเทพฯและปริมณฑล)
ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
โดยติดทะเล Adriatic มี Podgorica

เมืองใหญ่ที่สุดเป็นเมืองหลวง ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก 5 ปี

สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงคะแนนเลือก
นายกรัฐมนตรีซึ่งเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี


มอนเตนิโกรเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงติดทะเล
จึงมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจน

ทำให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนาย Milo Djukanovic
ฝันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเศรษฐียุโรปและอาหรับ


เขาต้องการพัฒนาให้ Tivat เป็นเมืองท่าจอดเรือยอชต์
ของเหล่าเศรษฐีเช่นเดียวกับ Porto Mantenegro
ล่าสุดเขาได้ประกาศว่าใครก็ตามที่ลงทุนระหว่าง 500,000-645,000 ยูโร
หรือ 20-25.8 ล้านบาท ก็จะได้สัญชาติของมอนเตนิโกร
ซึ่งคุณทักษิณได้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

ถึงแม้การเปิดให้คนทั่วไปมาลงทุนและใจถึงให้สัญชาติแบบนี้จะถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการ "ขายประเทศ"
โดย MANS หรือกลุ่มเฝ้าดูคอร์รัปชั่น
(ซึ่งเป็นเครือข่ายกับ Transparency International
กลุ่มเฝ้าติดตามคอร์รัปชั่นในระดับโลก)
เพราะเป็นการเปิดช่องให้ผู้คนหลากหลายประเภทมาเป็นพลเมือง

แต่เขาก็ไม่สะทกสะท้านเพราะมีฐานการเมืองในประเทศหนุนอย่างมั่นคง

Djukanovic เป็นนักการเมืองหน้าเก่าที่เป็นคนสำคัญ
ของประเทศมานานพอควรถึงแม้ว่าจะมี
อายุในปัจจุบันเพียง 48 ปีก็ตาม
เขาเป็นประธานาธิบดีมา 7 ปี เป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปี
ล่าสุดพรรคเขาได้รับเลือกตั้งในต้นปี 2009
ด้วยจำนวนที่นั่งเกินกว่าครึ่งจนได้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งทั้งหมดรวมกันแล้วเขามีอำนาจอยู่รวม 6 สมัยด้วยกัน


Djukanovic
เป็นคนอื้อฉาวพอควร
เมื่อก่อนเป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดกับนาย Slobodan Milosevic
ผู้ร้ายฆาตกรของโลกชาว Serbia
แต่ต่อมาในปี 1996 ก็โดดหนี
และทิ้งระยะห่างของมอนเตนิโกรจาก Serbia

เขาถูกกล่าวหาว่าในทศวรรษ 1990
เป็นหัวเรือใหญ่ในการค้าบุหรี่เถื่อนระหว่างสงคราม
และมีเอี่ยวในธุรกิจหลายประการในชื่อของคนอื่น
ถึงแม้จะมีเงินเดือนเพียง 1,256 ยูโรต่อเดือน (50,000 บาท)
แต่เขาก็มีเงินลงทุนในบริษัทหลายแห่ง
(คำชี้แจงก็คือในช่วงปี 2006 ที่ไม่ได้มีตำแหน่งใด
เขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนรวยจึงมีเงินลงทุนได้)

Djukanovic ผู้มีความสูงถึง 1.9 เมตร
ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือนาย Stanko Subotic ชาว Serb
ผู้เกี่ยวพันกับการลักลอบนำบุหรี่หนีภาษี
ให้มาทำธุรกิจในประเทศอย่างเปิดเผย
นอกจากนี้รัฐบาลช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร First Bank ของประเทศ
ซึ่งน้องชายของเขาถือหุ้นร้อยละ 46 และตัวเขาถือร้อยละ 2.8
โดยเป็นธนาคารเดียวเท่านั้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
44 ล้านยูโร (1,760 ล้านบาท) จากรัฐบาล

การกระทำของนาย Djukanovic
ในเรื่องการต้อนรับคนมีเงินให้ไปลงทุนอย่างไม่สนใจประวัติ
ตลอดจนความอื้อฉาวในเรื่องคอร์รัปชั่น
ทำให้สั่นคลอนสถานภาพของมอนเตนิโกรใน
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ EU

นอกจากนี้การลดภาษี VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จากร้อยละ 17 เป็น 7 เป็นการพิเศษให้แก่การลงทุนในโครงการสร้าง Tivat
ก็ทำให้ EU ไม่พอใจเนื่องจากถือว่า
เป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน
มีนักลงทุนคนสำคัญเช่นเจ้าของบริษัทเหมืองทองใหญ่ที่สุดใน

โลกชาวแคนาดา และนักลงทุนใหญ่อื่นๆ

สนใจลงทุนในโครงการท่าเรือและการท่องเที่ยวต่างๆ

แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนสูง

ดังที่ตั้งใจกันไว้จนถอนสมอกันไปหลายราย


ปัจจุบันมอนเตนิโกรมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
เช่นประเทศยุโรปทั้งหลาย
ผลผลิตอะลูมิเนียมและเหล็กสร้างรายได้จากการส่งออกอย่างสำคัญ
แต่ที่สำคัญก็คือภาคการท่องเที่ยว
ในปี 2008 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1 ล้านคน
จนรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่กับเงินลงทุน
จากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน สำคัญของเศรษฐกิจ

ความจำเป็นในการอยู่รอดและการพยายามรักษา
ความกินดีอยู่ดีของประชาชน
ให้อยู่ในระดับเดียวกับคนยุโรปอื่นๆ
(รายได้ต่อหัวเป็นเพียงร้อยละ 47 ของรายได้ต่อหัวเฉลี่ยของ EU)
และแข่งขันได้กับประเทศที่เคยเป็นสมาชิกของยูโกสลาเวียมาด้วยกัน
ทำให้ประเทศเล็กอย่างมอนเตนิโกร
ต้องใช้กลยุทธ์ในการระดมทุนที่เสี่ยง
ต่อชื่อเสียงของประเทศและตัวนายกรัฐมนตรีเอง

ถึงแม้
Milo Djukanovic ในวัย 48 ปี
จะเก๋าเกมส์การเมืองเพียงใด
เช่นเดียวกับผู้นำประเทศในวัย 40 ปี คนอื่นๆ เช่น
ประธานาธิบดี Obama และ
Julia Galliard นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียวัยเดียวกัน คือ 49 ปี
นาย David Cameron นายกรัฐมนตรีอังกฤษวัย 44 ปี
แต่ทั้งหมดก็ไม่เคยผ่านประสบการณ์
ที่น่าตื่นเต้นเท่านายกรัฐมนตรีวัย 46 ปีของไทย
ผู้ซึ่งถูกรุมไล่ทุบรถ ฝ่าฟันความเป็นความตาย
เลือดเทหน้าบ้าน ต้องตัดสินใจยามวิกฤต
หน้าสิ่วหน้าขวานหลายครั้งหลายหน
ถูกปองร้าย และที่สำคัญ.....ถูกเอาอึปาบ้านถึง สองครั้ง

มีประเทศไหนบ้างครับที่นายกรัฐมนตรีต้องเผชิญกับอะไรขนาดนี้video

videoสัมภาษณ์ : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ “กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เด็กไทยต้องมีคุณภาพ”

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสถาบันทางปัญญา
ผู้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสร้างระบบการศึกษา
และเป็นอีกครั้งที่ทีมข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวปฏิรูปประเทศไทยได้
รับเกียรตินั่งพูดคุยถึงการทำงาน
หลังจากอาจารย์วรากรณ์สวมหมวกอีกใบในฐานะรองประธานคนที่ 2
ของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2

ถึงวันนี้ได้จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 แล้วหรือยัง

รศ.ดร.วรากรณ์ : “ในภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 มีกรอบวางไว้แล้ว
อาจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้วางไว้ของสคศ.ได้ทำไว้แล้ว ภายในปี 2556
จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมีกรอบการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ 4 กรอบด้วยกัน คือ
1.พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
2.พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
3.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ
4.พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ เป็นกรอบที่ต้องดำเนินการตามนี้
เพียงแต่ว่าจะปฏิบัติอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการต้องพิจารณาต่อไป

สำหรับแนวทางที่นายกรัฐมนตรีพูดไว้แล้ว คิดว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก
นายกรัฐมนตรีพูดถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาของการปฏิรูปการศึกษา
มีความจริงที่ต้องยอมรับในการทำงานด้านการศึกษา คือ
การศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างคนเท่านั้น
ถ้าจะให้ไปข้างหน้าได้ต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในสังคมให้ไปในทิศทางเดียว กันด้วย
ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน สื่อก็ต้องขยับเคลื่อนไปด้วยกัน
ไม่ใช่เพียงแต่กระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว ขณะที่หน่วยงานของราชการ
ยังผูกขาดอำนาจในเรื่องของการจัดการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลง”

ถามถึงเป้าหมายสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบนี้

รศ.ดร.วรากรณ์ : “เป้าหมายของการปฏิรูปอยู่ที่เด็ก เยาวชน และลูกหลาน
ไม่ได้อยู่ที่ในความก้าวหน้าในเรื่องซีของบุคคลที่ทำงานอยู่ในวงการศึกษา
หัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรามีคุณภาพ
ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้สองข้อ ซึ่งผมเชื่อว่า
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราจะมาปฏิรูปกัน
แล้วดูแต่ในเรื่องของโครงสร้างเพียงอย่างเดียว
แม้ว่าโครงสร้างจะต้องมีการปรับปรุงบ้าง แต่จุดสนใจไม่ควรไปที่เรื่องของโครงสร้าง
อยู่ที่จะทำอย่างไรให้เด็กได้รับประโยชน์มากที่สุด ควรมุ่งเน้นไปที่ตัวเด็ก
ถ้าเริ่มคิดที่จะไปจากกรอบการบริหารไปถึงโรงเรียน ขอให้คิดกลับทาง
ควรจะเริ่มต้นที่ตัวเด็กก่อน ตรงไปที่โรงเรียนแล้ว
ย้อนกลับไปว่าต้องบริหารอย่างไร เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการ”

“เด็กจะดีได้ต้องมาจากครู ถามว่าแล้วครูที่ดีจะมาจากไหน
ต้องไล่ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไปเริ่มต้นต้องพัฒนาพื้นฐานเป็นทบวง กว่าจะไปถึงครูถึงเด็ก
ผมว่าก็หายไประหว่างทางเรียบร้อยแล้ว
แต่ถ้าคิดกลับกันเริ่มต้นจากเด็กว่าเด็กต้องการอะไรบ้าง
อะไรที่ทำให้โรงเรียนดีขึ้น อะไรที่ทำให้เด็กดีขึ้น
ก็ต้องย้อนกลับไปว่าต้องการอะไรบ้าง
สิ่งนี้อาจจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การมองเห็นเรื่องนี้ชัดเจนมากขึ้น”
พูดถึง “สมัชชาปฏิรูปการรูปการศึกษา”
เหมือนหรือต่างกับสมัชชาสุขภาพ

“สมัชชาปฏิรูปการรูปการศึกษา เป็นการเชิญคนหลากหลายมาประชุมกัน
และรับฟังความคิดเห็น แล้วก็พูดกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติ
ลำดับความสำคัญความเห็นต่างๆ เพราะว่าเป้าหมายได้ออกมาแล้ว
ให้วิธีการปฏิบัติทั้งหลายคณะกรรมการของอาจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ได้ออกมาแล้วก็เหลือแต่ปฏิบัติ
ทางสมัชชาฯ จะฟังความเห็นคนที่หลากหลาย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะการศึกษานั้นสำคัญเกินกว่า
การที่จะทิ้งไว้ในมือคนในวงการศึกษา
ต้องมอบให้กับคนที่อยู่นอกวงการศึกษาด้วย
และคงไม่เหมือนกับสมัชชาสุขภาพ
สำหรับสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาในความเห็นส่วนตัว
คิดว่าหมายถึงการประชุม มากกว่า”
เมื่อถามถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคม
ที่หลบซ่อนอยู่ลึกๆ ในระบบการศึกษาไทย

รศ.ดร.วรากรณ์ ได้ยกกรณีที่หลายมหาวิทยาลัย
พยายามตั้งแคมป์กวดวิชาเพื่อการสอบตรงของเด็ก
เพื่อฝึกเด็กให้เข้ามาในมหาวิทยาลัย โดยเห็นว่า
จะเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่มีเงินและไม่มีเงิน
“คนอื่นหรือมหาวิทยาลัยเอกชนทำคงไม่เป็นไร
แต่ประเด็นคือเป็นเรื่องเชื่อมต่อโยงกับอาจารย์คณะที่เข้ามหาวิทยาลัย
อย่างนี้ก็ไม่ค่อยดี เพราะว่าทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นมา
ว่า ในการติวในการสอน ถ้ามีอาจารย์จากคณะนั้น
สถาบันนั้นมา ก็ทำให้เกิดความสงสัย
ความกริ่งเกรงว่ามีข้อได้เปรียบเสียอะไรเกิดขึ้น
(จากการเข้าแคมป์กวดวิชาของสถาบันนั้นๆ)
ก็คล้ายๆ กับโรงเรียนติวที่มีอาจารย์
จากโรงเรียนนั้นมาสอนเรื่องนี้ไม่ค่อยสวย”

“มหาวิทยาลัยต้องพิจารณา หลายคณะทำแบบนี้สมควรทำหรือไม่
ถ้าเอกชนทำก็ทำโดยที่ต้องไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยหรือคณะเลย
แต่ถ้ามีคนของคณะเข้าไปเกี่ยวทำให้สงสัยในการได้เปรียบเสียเปรียบ
เหมือนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปตั้งโรงเรียนกวดวิชเสียเอง ผมก็ไม่เห็นด้วย
ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแล
ฉะนั้นต้องกำกับในเรื่องนี้ว่าสมควรให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือไม่”

จริงหรือไม่ที่รัฐลงทุนการศึกษาไปที่อุดมศึกษามากกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.ดร.วรากรณ์ : “คงไม่จริง ถ้าการลงทุนในที่นี้หมายถึงเงินที่ลงไปนั้น
เงินส่วนใหญ่ลงไปที่การศึกษาพื้นฐานมาก
ส่วนอุดมศึกษาได้เพียง 50,000 ล้านบาทต่อปี
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้ง 250,000 ล้านบาท
ถ้าดูในรูปงบประมาณแต่ถ้าดูในรูปความช่วยเหลืออุดมศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือมากมีการกู้ยืมต่างๆ
ทำให้คนในอุดมศึกษาสามารถได้เรียน ได้รับทุน เรียกว่าได้มาก
เพราะคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้จ่ายตามทุนจริง เช่น
คนเรียนแพทย์ต้นทุนปีละล้านกว่าบาท
วิศวกรรมศาสตร์ประมาณปีละ 800,000 กว่าบาท
ต้นทุนคนที่เรียนจ่ายเพียงปีละไม่กี่หมื่นบาท

อย่างนี้เท่ากับว่ารัฐเก็บเงิน 800,000 บาท แต่บอกว่าช่วยเหลือคนที่เรียน
โดยออกเองแค่ 50,000 บาท อีก 750,000 บาทเอาคืนไป
ถ้าถามว่าคนเหล่านี้เป็นใครก็คนมีฐานะมีการศึกษาทั้งนั้น
ที่ลูกสามารถจะไปสอบเข้าได้
คนพวกที่ไม่มีฐานะก็แพ้ตกออกตั้งแต่ม.5 ม.6 ป.4 ป.5 ป.6 แล้ว”

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดร.วรากรณ์ เห็นว่า แพ้คัดออกเด็กพวกนี้
ต้องได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาด้วย
มีการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ
"แน่นอนประเทศไทยจำเป็นต้องการคนที่มีการศึกษาทางด้านแพทย์ วิศวกร
แต่ว่าไม่ใช่ในราคาที่ต่ำ ต้องเก็บในราคาที่สูงกว่านี้
เชื่อว่าแพงกว่านี้พ่อแม่คนที่มีลูกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ก็ยินดีที่จะจ่าย ได้
คนไหนไม่มีทุนก็ให้เรียนฟรีไป นำเงินที่ได้มากๆ
จากคนมีฐานะที่สามารถจะจ่ายได้มาเก็บไว้
แล้วนำมาเป็นทุนไว้ให้คนที่ไม่มีได้รับสิทธิตรงนี้
เราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงิน ส่วนนี้ให้กับอุดมศึกษา
แต่ให้กับสพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) แทน”

เมื่อถามว่า สุดท้ายการศึกษาจะช่วยสร้างความสมานฉันท์
ช่วยแก้ความทุกข์ยากของแผ่นดิน ได้อย่างไรบ้าง

รศ.ดร.วรากรณ์ นั่งคิดอยู่นาน ก่อนจะยอมรับว่า

“ยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้ กำลังคิดและทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่”มติชน
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2553

"นักการเมือง-นักวิชาการ"สับแหลกระบบการศึกษาสอนไม่เชื่อมโลกความจริง
ปั้นเด็กให้เก่งด้านเดียว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ห้องประชุมอาคารข่าวสด
เครือมติชนได้จัดโครงการอบรม "ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง"
และมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษา"
โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองประธานคนที่ 2 ของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา

นายวรากรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีโรงเรียน 31,000 โรง
ขณะที่มีครูจำนวน 430,000 คน ซึ่งกระจายในแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน
ส่วนมากกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่สามารถสั่งให้ครูไปในพื้นที่ต่างๆได้ ไม่เหมือนอัยการ
นอกจากนี้ครูยังเป็นองค์กรการเมืองใหญ่ที่สุด
หลายคนที่เป็นนักการเมือง ก็มีเส้นทางการเมืองมาจากครู
นอกจากนี้ อีก 10 ปีข้างหน้า ครูประมาณ 2 แสนคนจะเกษียณอายุราชการ
เราจึงต้องหาคนมีคุณภาพเติมเข้าไป ยิ่งไปกว่านั้น
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์อีก 48% ก็จะเกษียณเช่นกัน


ส่วนจะปฏิรูปอย่างไรนั้น ทุกคนต้องมีความคิดตรงกันว่า
การศึกษาสำคัญกว่าจะทิ้งไว้ในมือของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกคนต้องร่วมมือกัน รวมทั้งต้องยกเครื่องบริหารจัดการครู
พัฒนาคุณภาพครู เช่น หาคนมีคุณภาพมาเป็นครู
ให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระมากขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่
เพื่อให้ปฏิสัมพันธ์กับความเป็นจริง


"ถ้าทำให้การศึกษาเป็นเรื่องธรรมดา
เป็นธรรมชาติของเราเอง ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมแก้ไข"
นายวรากรณ์ กล่าว


ด้านนายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษา คือ
1.ความเหลื่อมล้ำ ทุกคนอยากอยู่ในเขตการศึกษา1 ไม่มีใครอยากไปอยู่บ้านนอก
2.ความยืดหยุ่น ต่างประเทศบางแห่งให้นักเรียนข้ามไปเรียนบางวิชากับโรงเรียนแห่งอื่นได้
หากคิดว่าตลาดวิชาในโรงเรียนไม่มีวิชาที่ตัวเองสนใจ เรียกว่า Cross Education
แต่เมืองไทยยังไม่มีแบบนี้ ทางออกคือต้องเชื่อมหลักสูตรเข้าหากันให้มากที่สุด


"เรื่องของการไม่เชื่อมชีวิตจริงกับเข้าชีวิต ในโรงเรียน
ลูกผมอยู่ป.2 เพิ่งสอบมิดเทอม ถามว่าวันนี้สอบอะไร
เขาก็ตอบกลับมาว่าวันนี้ข้อสอบถามว่า สิทธิกับเสรีภาพต่างกันอย่างไร
ผมยังตอบไม่ค่อยได้ คำถามก็คือว่าเขาเอาความรู้ที่มันเหมาะกับช่วงวัย
ความรู้ที่เหมาะจะไปใช้ชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหน
เป็นการท่องอย่างเดียวหรือเปล่า เราจะเอาระบบข้าราชการไปแก้ปัญหานี้ไม่ได้
ต้อง ทำให้โรงเรียนรับความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ในระบบการทำงาน
คนจากโรงงาน คนจากออฟฟิศต่างๆ หน่วยต่างๆ
ช่วยกันให้คำแนะนำให้ความรู้กับเด็ก เพราะคนนั้นจะรู้ดีกว่า"


ขณะที่นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า การเรียนแบบ "อะไร" และ "ทำอย่างไร"
ดูเหมือนไม่พอ เพราะจะได้ผลชั่วคราว แต่ควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า "ทำไม" เช่น
นักเรียนจีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พวกเขารู้ว่าเรียนแล้วจะสามารถเปิดโลกทัศน์ได้
นำไปสู่ความรู้อื่นๆได้ เขาก็ตื่นตัวและรู้ว่าเรียนทำไม
จากนั้นจะตะเกียกตะกายไปหาสิ่งนั้นอย่างสนุกสนาน ไม่ใช่แค่เรียนให้สอบผ่าน


"มีโรงเรียนบางโรงเรียนอ้าง วิชาการดีเลิศ ดนตรีดีเยี่ยม กีฬาเด่น
แต่ที่จริงพบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งวิชาการอย่างเดียว
รูปร่างอ้วนท้วนใส่แว่นหนาเตอะ กีฬาไม่เล่น ดนตรีไม่รู้จัก
และในโรงเรียนเดียวกัน นักเรียนเล่นกีฬาอย่างเดียว เป็นช้างเผือก
แข่งขันตลอดเวลา เวลาเข้าเรียนแทบไม่มี อ่านหนังสือแทบไม่ออก
แต่ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติในชนิดนั้น
โรงเรียนเดียวกันอีกมีวงโยธวาทิตที่ส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติได้
เชิดหน้าชูตาสถาบัน เด็กเหล่านั้นกีฬาไม่เล่น
วิชาการก็ไม่เคยแตะ เพราะซ้อมอยู่ตลอด คำถามคือ
อย่างนี้หรือคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในเด็กคนหนึ่ง
ซึ่งกำลังจะออกมาเป็นคนที่มีความสามารถในสังคม
เราแค่ต้องการให้มีนักเรียนที่ถึงพร้อมด้วยวิชาการพอสมควร
เข้าใจเรื่องกีฬา รู้จักแพ้รู้จักชนะ
เข้าใจเรื่องของดนตรีที่มีส่วนทำให้เกิดสมาธิ
เข้าใจศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความงดงามของโลกอื่นๆ"

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า มีกลุ่มโรงเรียนจำนวน หนึ่ง เรียกว่า"โรงเรียนทางเลือก"
บางโรงเรียนอยู่กลางท้องนา อยู่ต่างจังหวัด และอยู่ฝั่งธนบุรี
ได้จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ทำให้เด็กขวนขวาย
หิวกระหายอยากได้ความรู้ เรียนรู้ร่วมกันไปกับโรงเรียน
ซึ่งเป็นความหวังของกระบวนการศึกษา
เราต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โรงเรียนทางหลักเหล่านั้น
กลายเป็นโรงเรียนทางเก่า ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงสักทีvideo

video

video

video

videoศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (ว่าที่) อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์คนใหม่

มติชนออนไลน์
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553


ทำความรู้จัก "ดร.สมคิด" (ว่าที่) อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์คนใหม่ เส้นทางและความใฝ่ฝัน

ถ้าไม่มีฟ้าผ่า!!!
ว่าที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)คนใหม่
น่าจะได้แก่ ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง
ซึ่งจากผลการหยั่ง 3 ฝ่ายเมื่อไม่นานมานี้
ศ.ดร.สมคิด คว้าชัยมาได้ทั้งหมด 30 หน่วย
ที่คะแนน 1,722 คะแนน จากทั้งหมด 45 จุดเสนอชื่อแซงหน้าคู่แข่งอย่าง
ศ.ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
และ รศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ์ อดีตรองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์
ไปได้ตามความคาดหมาย
และแม้ว่า การหยั่งเสียงดังกล่าวจะยังไม่สิ้นสุดเพราะต้องฝ่าด่าน สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
เพื่อชี้ขาดเป็นขั้นตอนสุดท้าย
แต่เชื่อว่า ชั่วโมงนี้ หลายคนคงอยากจะทำความรู้จัก
ว่าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โดมผู้นี้กันมากขึ้นอย่างแน่นอน
ถ้าอย่างนั้นมติชนออนไลน์ขอนำเสนอประวัติคร่าวๆของ ศ.ดร.สมคิด
หรืออาจารย์ตู่ ของเหล่านักศึกษา
รวมถึงขออนุญาตหยิบยกข้อมูลการแนะนำตัวของเขาต่อ
ลูกแม่โดมมานำเสนอมาให้ได้ทราบกัน
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ที่กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ใน พ.ศ. 2520
และคว้าปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อ พ.ศ. 2525 จากนั้นก็สำเร็จด้านเนติบัณฑิตไทย
พ.ศ. 2527
รวมถึงไปศึกษาต่อด้าน D.E.A. de droit public interne (Paris II, FRANCE)
และได้ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
จากสถาบัน IIAP. จากประเทศฝรั่งเศส
ด้านสถานะครอบครัว สมรสกับนางฉัตรแก้ว นิธิอุทัย
มีบุตรฝาแฝด 2 คน คือ ด.ช.ฐากร และ ด.ช.ฐากูร เลิศไพฑูรย์
ดร. สมคิด เริ่มรับรับราชการที่ มธ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาค
ม 2526

ซึ่งจนถึงปัจจุบันเขาทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้ว 27 ปี
โดยตำแหน่งปัจจุบัน คือ รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง
และคณบดีคณะนิติศาสตร์ รวมถึงยังเป็น
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน ระดับ 1
0 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สมคิด ได้เขียนไว้ในคำแนะนำตัวการสมัคร
เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่อง
ด้วยที่เขามีความมั่นใจว่า เขามีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เพียงพอที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปยังจุดหมายปลายทางที่ประชาคม ธรรมศาสตร์ตั้งความหวังไว้
"ผมภูมิใจในความเป็นธรรมศาสตร์ ไม่เคยคิดย้ายมหาวิทยาลัยไปอยู่ที่อื่น
แม้แต่ วินาทีเดียว ในวันที่รุ่นพี่รับเพื่อนใหม่
รุ่นพี่ถามถึงคำขวัญของธรรมศาสตร์
ผมตอบรุ่นพี่คนนั้นอย่างเต็มปากเต็มคำว่า
ที่ผมตั้งใจมาอยู่ธรรมศาสตร์เพราะ ผมรักธรรมศาสต
ร์
เพราะ “ธรรมศาสตร์สอนให้ผมรักประชาชน
สี่ปีที่ผมอยู่ในธรรมศาสตร์ในฐานะนักศึกษา
ผมไม่ได้พอใจแต่เพียงการสะสมความรู้ทางวิชาการกฎหมายเท่านั้น
นอกเหนือจากวิชาการที่อาจารย์ทั้งหลายได้สั่งสอน
ผมได้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็งกับพรรคแสงธรรม
พรรคนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น อมธ.ตลอดสมัยที่ผมเป็นนักศึกษา ผมได้ซึมซับจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
จิตวิญญาณที่รักความ เป็นธรรม
กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
กล้าท้าทายสิ่งใหม่ๆ ที่ดีที่งาม..."
ว่าที่อธิการบดี มธ. คนใหม่ระบุไว้เมื่อครั้งที่ ศ.ดร.สมคิด เข้ามาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ในปี 2526
เขาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ควบคู่ไปกับการสอนหนังสือ หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่า
เป็น "หนี้"ธรรมศาสตร์ หลังจากถูกส่งไปเรียนปริญญาเอกด้วยทุนรัฐบาลฝรั่งเศส
โดยใช้เวลา 5 ปี ที่มหาวิทยาลัยปารีส
เขาก็สามารถคว้าด๊อกเตอร์อองดัวร์กลับมาทำงานเพื่อใช้หนี้ธรรมศาสตร์เมื่อ อายุ 30 ปี
จากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ของผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต
และผช.ศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร
เป็นบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ เป็นประธานสภาอา
จารย์
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TURAC)
คนแรก เป็นผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมายเป็นประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานกรรมการระเบียบและกฎหมายของมหาวิทยาลัย
และเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์คนปัจจุบัน
นอกจากงานของมหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ดังกล่าวแล้ว
ศ.ดร.ยังได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในธรรมศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่งอีกหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการสถาบัน SIIT กรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรม
กรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
กรรมการบริหารสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมกรรมการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นที่ปรึกษาชุมนุมเทนนิสในอดีตและชุมนุมกรีฑาในปัจจุบัน
ซึ่งการได้ทำงาน "หลายหน้า" ในธรรมศาสตร์
ทำให้ ว่าที่อธิการมธ.ผู้นี้ เชื่อว่า
เขาเป็นคนที่เข้าใจและรู้จักธรรมศาสตร์มากที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน
ประสบการณ์ดังกล่าวน่าจะนำไปผลักดันให้ธรรมศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง เต็มภาคภูมิ
ในทางกฎหมาย ศ.ดร.สมคิดได้รับโปรดเกล้าฯ
ให้เป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ต่อมาหน่วยงานนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นศาลปกครอง)
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ในปี 2540 ,เลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
ในปัจจุบันยังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
ซึ่งเป็นแหล่งรวมนักคิดทางกฎหมายของประเทศ
ในทางการบริหารมหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมคิดได้รับโปรดเกล้าฯ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า
เป็นผู้ก่อตั้งและรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ส่วนบริหารวิชาการ
เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมรภ.สวนสุนันทา
มรภ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทัก
ษิณ ฯลฯ
ภารกิจด้านอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศยังมีอีกหลายประการ เช่น
การเป็นกรรมการปฏิรูประบบราชการ กรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจคือเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรื่องกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
ตำราเรื่องกฎหมายการปกครองท้องถิ่นที่ศ.ดร.สมคิดเขียนขึ้นในปี 2546 ซึ่งถือได้ว่า
เป็นตำรากฎหมายการปกครองท้องถิ่นที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในประเทศไทย
ทำให้เขาได้รับโปรดเกล้าฯเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายมหาชนเมื่อปี พ.ศ. 2547
ศ.ดร.สมคิด กล่าวถึงตัวเองเอาไว้
"ยี่สิบหกปีที่ผมอยู่ในฐานะอาจารย์ธรรมศาสตร์ผมไม่เพียงแต่สอนหนังสือ ทำงานบริหาร
แต่ผมยังทำงานวิชาการด้วยการเขียนบทความ ตำรา
และงานวิจัยอีกเป็นจำนวนมาก (ตำราและหนังสือ 19 เล่ม
งานวิจัย 54 เรื่อง บทความ 126 ชิ้น) เพราะผมถือว่า
“งานวิจัยคือหัวใจของการพัฒนา” และ“งานวิชาการทำให้อาจารย์ไม่เป็นแก้วที่มีน้ำล้น”
สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้จากการได้รับยกย่องจาก
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน ภายนอก เช่น
การได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ประจำปี 2541
จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี 2546 จากสภาวิจัย
แห่งชาติ
รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะ
ของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับ สนุนการวิจัย
ประจำปี 2538 และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ปีซ้อน
(2550 - 2552) "
การได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยก็ทำให้
ศ.ดร.มีโอกาสผลักดัน ให้เกิดกฎหมายหลายฉบับที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

งานวิจัยหลายชิ้นของว่าที่อธิการ มธ. คนใหม่
ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบกฎหมายและการบริหารงานภาค
รัฐหลายกรณี เช่น การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ธรรมนูญ
การยกเลิกงบพัฒนาจังหวัด
การเกิดขึ้นของคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมในกฎหมาย ก.พ. ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550
การปรับปรุงยกฐานะวิทยาลัยชุมชนให้มีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริงตามร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา

นี่คงเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะเป็นเครื่องยืนยันและการันตีได้ว่า
"ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์" เหมาะสมด้วยคุณสมบัติครบถ้วน
และคับไปด้วยการเป็นคนคุณภาพแบบเน้นๆ ที่จะนั่งเก้าอี้อธิการบดีมาหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนต่อไปอย่างแท้จริง

*******************************

ตำแหน่งปัจจุบัน

* คณบดีคณะนิติศาสตร์ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน
ระดับ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ประธานกรรมการบริหารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่
อประชาธิปไตย
* กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
* รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
* กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
* อกพ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำนักงาน ก.พ.
* อนุกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยา
บรรณ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
* อกพร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาระบบโครงสร้างราชการ
และ อกพร. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐสำนักงาน ก.พ.ร.
* คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทย
าลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ
* มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.),ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.),
ประถมาภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.),จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
(จ.ภ.)
* เหรียญจักรพรรดิมาลา
* รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2538
* รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
* รางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศ
าสนศาสตร์ประจำปี 2546 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
* รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550 – 2552)
* ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550

ผลงานทางวิชาการ
ตำราและหนังสือ 19 เล่ม
* กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
* กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540* ตุลาการรัฐธรรมนูญ
* รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน : ข้อสังเกตพร้อมเชิงอรรถเรียงมาตรา
* คำบรรยายกฎหมายการคลังและภาษีอากร
* สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
* กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
* การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผ
นและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
* การปกครองส่วนท้องถิ่น
* การปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส
* คำอธิบายกฎหมายการคลัง พร้อมด้วยภาคผนวกรวม
กฎหมายการคลังและการงบประมาณ
* การตรวจสอบนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปั
จจุบัน
* การตรวจเงินแผ่นดิน
* หลักการใหม่ในกระบวนการการนิติบัญญัติ
* รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
* รวมบทความกฎหมายการคลังและงบประมาณ (บรรณาธิการ)
* ศาลปกครอง (บรรณาธิการ)* รวมกฎหมายปกครอง (บรรณาธิการ)
* รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญ
ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (บรรณาธิการ)
งานวิจัย 54 เรื่อง

* ระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณ เสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่น
งานวิจัยเสริมหลักสูตร เสนอต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และรางวัลโครงการวิจัยดีเ
ด่นโดยสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย, 2538
* แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (วิจัยร่วม)
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
* การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไ
ตย : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (วิจัยร่วม)
เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541
* งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
* คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคดีปกครอง เสนอต่อส
ถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
* การจัดการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
เสนอต่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
* ความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเสนอต่อกระทรวงคมนาคม (วิจัยร่วม) (งานวิจัยดีเด่นด้านนิติศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติปี พ.ศ.2540)
* Education Management and Financing in Thailand (วิจัยร่วม) เสนอต่อ UNESCO
* เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264
และมาตรา 266 (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543
* Medium Term Recovery Strategy Assessment and Recommendations :
NESDB’s Ninth Plan Strategies (วิจัยร่วม) เสนอต่อ
National Economic and Social Development Board and Asian Development Bank, 2543
* การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้
างความเป็นธรรมในสังคม (วิจัยร่วม), 2544
* สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
เสนอต่อสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2544
* แนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค, 2544
* งานวิจัยกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศส เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2545
* การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิจัยร่วม)
เสนอต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2545 (โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทย
และญี่ปุ่น ภายใต้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA))
* การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหา
ชน (วิจัยร่วม) เสนอต่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2545
* ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย (วิจัยร่วม) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันพระปกเกล้า, 2546
* การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอาศัยกลไกของ
สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (หัวห
น้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2546
* ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2546
* การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ (วิจัยร่วม)
โดยศูนย์การศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์, 2546
* การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (วิจัยร่วม) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546
* การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (วิจัยร่วม)
สนับสนุนทุนการวิจัยโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และ The United States Agency for International Development, 2546
* โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2547
* การศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหาร และแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย (วิจัยร่วม)
เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2547
* โครงการศึกษาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547
* โครงการศึกษาเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา
และแนวทางที่พึงปฏิบัติในอนาคต (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548* คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548
* ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เสนอต่อสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, 2548
* การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะที่เ
ชื่อมโยงระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น (วิจัยร่วม)
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549
* แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการทำงานสำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)เสนอต่อสำนักงานประกันสังคม, 2549
* โครงการศึกษาเพื่อวางระบบวิธีพิจารณาด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรมและดำเนินการ
เพื่อออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
และเตรียมความพร้อม (วิจัยร่วม) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549
* ศึกษาและจัดทำพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมช
น เสนอต่อสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2549
* โครงการวางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการ (ก.พ.ค.) และเตรียมความพร้อมในการสรรหาคณะกรรมการ ก.พ.ค.
และองค์คณะวินิจฉัย (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549
* ศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการงบปร
ะมาณในบระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบาย (Agenda)
มิติโครงสร้างหน้าที่ (Function) และมิติพื้นที่ (Area) (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงบประมาณ, 2549
* พัฒนาเครือข่ายศูนย์ความรู้สาธารณะด้านก
ารจัดการทุนมนุษย์ (วิจัยร่วม) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549
* เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสริมสร้างระบบงานติดตามและประสานงานเกี่ยวกับความเห็น
และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เสนอต่อคณะ รัฐมนตรี (วิจัยร่วม) เสนอต่อสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549
* แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา เสนอต่อสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549
* ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิจัยร่วม) เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550
* พัฒนาระบบบริหารงานและศักยภาพของคณะกร
รมการและผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550
* ศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยธรรมาภิบาลทางการคลังที่ดี เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550
* เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำการบริหารก
ารเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO)
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550
* การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่รัฐ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
เสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2550
* การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส
ภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2 (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
เสนอต่อสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550
* การศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (วิจัยร่วม) เสนอต่อกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550
* โครงการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้อง ถิ่น (วิจัยร่วม)เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551
* การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรมภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออก จากกระทรวงยุติธรรม (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)เสนอต่อสำนักงานศาลยุติธรรม, 2551
* การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของ รัฐสภา เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551* โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2551
* การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์, 2551
* โครงการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การมหาชน (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551
* โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551* โครงการระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการจัดการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในเชิงมิติพื้นที่ (Area) (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงบประมาณ, 2552


บทความในวารสารทางวิชาการ 59 ชิ้น
* วุฒิสภาไทย เพื่อประชาธิปไตยหรือเพื่อใคร ?, รพี, 2528
* งบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2531* การควบคุมรัฐวิสาหกิจโดยศาลบัญชีในประเทศฝรั่งเศส วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2531
* ข้อความคิดเกี่ยวกับการควบคุมกำกับทางปกครอง ใน 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ รวมบทความเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ, 2532
* ข้อสังเกตบางประการในทางกฎหมายเกี่ยว
กับคำว่า “ภาษี” วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2532
* รายได้จากภาษีขององค์การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (แปล) วารสารอัยการ, พฤศจิกายน 2532
* องค์กรวิชาชีพ วารสารอัยการ, พฤศจิกายน 2532
* การควบคุมกำกับทางปกครอง (แปล) วารสาร
อัยการ, ธันวาคม 2532
* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “องค์การมหาชนอิสระ” วารสารนิติศาสตร์, ธันวาคม 2532
* นิติกรรมทางตุลาการ วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 9, เมษายน 2533
* การก่อตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่น วารสารนิติศาสตร์, มิถุนายน 2533* หลักแห่งความได้สัดส่วน (แปล) วารสารนิติศาสตร์, ธันวาคม 2533
* การควบคุมกำกับของรัฐเหนือองค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย วารสารกฎหมายปกครอง, เมษายน 2534
* รัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจ
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, กรกฎาคม 2534
* ปัญหาการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมาใช้กับสัมปทาน บริการสาธารณะ, รพี 34
* ทฤษฎีว่าด้วยหนี้สาธารณะ วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2534
* การสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารด้วยการบัญญั
ติเรื่องวุฒิสภาไว้ใน บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ จุลสารไทยคดีศึกษาฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2534
* องค์กรที่ปรึกษาในประเทศฝรั่งเศส (แปล) วารสารกฎหมายปกครอง, กรกฎาคม 2535
* การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน วารสารนิติศาสตร์, กรกฎาคม 2535
* ศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวเนติบัณฑิตยสภา, สิงหาคม 2535
* องค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศไ
ทย ในรวมบทความทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม พ.ศ. 2535
* ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง รพีสาร, ตุลาคม – ธันวาคม 2535
* หลัก “ระยะเวลาหนึ่งปีของงบประมาณ” ในกฎหมาย
การคลัง วารสารนิติศาสตร์, ธันวาคม 2535
* กระบวนการวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2536
* การปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ รพีสาร เมษายน - มิถุนายน 2536
* ความคืบหน้าของการปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ รพีสาร, กรกฎาคม - กันยายน 2536
* การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในคณะกรรมการกฤษฎีกา รพีส
าร มกราคม – มีนาคม 2537
* การจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด รพีสาร, เมษายน – กันยายน 2537
* จากสภาตำบลสู่สภาตำบลนิติบุคคล รพีสาร, กรกฎาคม – มิถุนายน 2537
* สภาตำบลนิติบุคคลและองค์การบริหารส่วนตำบล วารสา
รนิติศาสตร์, กันยายน 2537
* การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ
เอกสารนิทรรศการสัมมนาฝรั่งเศส - ไทย เรื่องการปกครองท้องถิ่น, ธันวาคม 2537
* ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศฝรั่งเศส รพีสาร, มกราคม - มีนาคม 2538
* หลักการใหม่ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รพีสาร, มกราคม – มีนาคม 2538
* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส ใน
อาจาริยบูชา
รวมบทความทางวิชาการแด่ ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม, มีนาคม 2538
* กระบวนการนิติบัญญัติในประเทศฝรั่งเศส เอกสารประกอบการอบรม
เรื่องรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติเปรียบเทียบ สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 22 มีนาคม 2538
* เขต (arrondissement) ในปารีส ลียอง และมาเซย์
(แปล) วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2538
* รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง รพี 38
* กระบวนการงบประมาณแผ่นดินในประเทศฝรั่งเศส วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2539
* การรวมกลุ่มขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ : สหการ วารสารนิติศาสตร์, มิถุนายน 2539* ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : สิ่งใหม่ๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2540
* กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2540
* สถานะทางกฎหมายของสภาตำบลนิติบุคคล ในรวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี
ศ.ดร.ประยูร กาญจนดุล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540
* การคลังท้องถิ่น : ทัศนะในทางกฎหมายมหาชน วารสารนิติศาสตร์, มีนาคม 2541
* การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในรวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มติชน, มิถุนายน 2541
* รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2541
* หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ สารานุกรมฉบับชาวบ้าน สถาบันพระปกเกล้า, 2542
* การปกครองส่วนท้องถิ่น สารานุกรมฉบับชาวบ้าน สถาบันพระปกเกล้า, 2542
* เทศบาลในประเทศฝรั่งเศส นิติสยามปริทัศน์, 2543
* รัฐธรรมนูญในอุดมคติของปรีดี พนมยงค์ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของ ศ.ดร.ปรีดี พ
นมยงค์, 2543
* หลักความเสมอภาค วารสารนิติศาสตร์, มิถุนายน 2543
* การเมืองของรัฐกับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เอกสารประกอบการสัมมนาของสถาบันพระปกเกล้า
* 3 ปี แห่งการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบั
ญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เอกสารประกอบการสัมมนา “สามปีแห่งการปฏิรูปการเมือง : ปฏิรูปได้แค่ไหน?”, 2543
* การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2540 ใน นรนิติ เศรษฐบุตร 60 ปี กีรติยาจารย์, 2544* ภาษีมรดก วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2544
* การควบคุมและตรวจสอบ Double Standard ที่กระทำโดยหน่วยงานของรัฐ ในอาจาริยบูชา
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, 2545
* คดีทางปกครองที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารประกอบการประชุมใหญ่
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46, 2546
* การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเทศไ
ทย รพี 46

* คดี ป.ป.ช. : มิชอบด้วยกฎหมาย Vs ไม่ชอบด้วยกฎหมาย วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 กันยายน–ธันวาคม 2548 *
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่ www.pub-law.net 23 พฤศจิกายน 2549
บทความอื่นๆ อีก 67 เรื่อง เช่น
* งบพัฒนาจังหวัดปัญหาในทางกฎหมายการคลังและกฎหมายรัฐธรรมนูญ สยามโพสต์ 17 สิงหาคม 2537
* แผนแม่บทกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ฐานสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับที่ 181 วันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2540
* การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ฐานสัปดา
ห์วิจารณ์ ฉบับที่ 225 วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2541
* ดูการเมืองฝรั่งเศสแล้วย้อนดูปฏิรูปการเมืองไทย วัฎจักร ฉบับที่ 3782 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2540
* มหาวิทยาลัยไทยกับการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ วัฎจักร 28 สิงหาคม พ.ศ. 2540
* การแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน มิติใหม่ของนักการ
เมืองไทย วัฎจักร 9 ตุลาคม พ.ศ. 2540
* คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีไทยที่ถูกใจประชาชน วัฎจักร 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
* รัฐธรรมนูญภาคพิสดารว่าด้วยชาวนากับงูเห่า วัฎจักร 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
* โรคทุจริตรักษาไม่หายจริงหรือ? กรุงเทพธุรกิจ เมษายน 2553 ฯลฯ
ประสบการณ์การทำงาน
งานสอน
* อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายการคลังและภาษีอากร กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายปกครอง
กฎหมายภาษีทรัพย์สินและความ
มั่งคั่ง และกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น)
* อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บรรยายวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
สัมมนาการเมืองการปกครองของไทย และรัฐธรรมนูญพิสดาร)
และคณะวารสารศาสตร์ (บรรยายวิชาสั
มมนากฎหมายและจริยธรรมของสื่อสารมวลชน)
* อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
* อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิ
ทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต

งานบริหารในธรรมศาสตร์* คณบดีคณะนิติศาสตร์
* รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย
* ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU–RAC)
* ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร์
* บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์
* กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ประธานกรรมการบริหารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
* ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ประธานคณะกรรมการพิจารณาระเบียบและหลั
กเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
* กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์
* กรรมการประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม วิทยาลัยนวัตกรรม
* กรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
* หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์* ผู้อำนวยการโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

งานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอุดมศึกษา
* คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
* กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า
* คณะกรรมการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
* กรรมการยกร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลั
ยทักษิณ
* กรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
* ประธานคณะกรรมการวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
* คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
* เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
* อนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียน
เอกชน
* อนุกรรมการจัดทำและบริหารหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ
* อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* อนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรร
ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* กรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
* กรรมการเสนอรูปแบบและกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

งานด้านกฎหมายและนิติบัญญัติ
* กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 และกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
* กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา
* ที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานรัฐสภา* สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประเภทผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2540
* เลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
* กรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง
* ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
* กรรมการพิจารณาปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ
และประกาศหรือคำสั่งอื่นในลักษณะเดียวกัน
* กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
* คณะกรรมการศึกษาการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด รัฐสภา
* คณะทำงานและอนุกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา
* คณะอนุกรรมการศึกษาพิจารณาเรียบเรียงบทบัญ
ญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
* ผู้เชี่ยวชาญกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
* คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปงบประมาณของคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผล

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร* ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
* กรรมการปรับปรุงกฎหมายการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
* คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติพระราชบัญญัติของรัฐสภา
* อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราช
การ สำนักงาน ก.พ.
* คณะกลุ่มงานด้านกฎหมาย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
* อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ ป.ป.ช.
* อนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบราชการ
* อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการปฏิรูประ
บบงบประมาณ
* ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร
* อนุกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
* กรรมการกฎหมายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
* ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
* กรรมการปฏิรูปการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา สำนักงานเลขาธิก
ารรัฐสภา

งานบริหารอื่นๆ
* กรรมการปฏิรูประบบราชการ
* กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย การทางพิเศษแห่
งประเทศไทย
* คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและเมืองพัทยา และพนักงานส่วนตำบล
* คณะอนุกรรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น คณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารการปกครองท้องถิ่น* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* คณะกรรมการพัฒนาระบบกระจายอำนาจและการมอบอำนาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
* กรรมการอำนวยการตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผ
นและขั้นตอนการกระจายอำนาจ กรุงเทพมหานคร
* ที่ปรึกษาสมาคมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
* ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
* อนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* คณะทำงานพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งระบบ
* อนุกรรมการจัดทำคู่มือผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
* คณะอนุกรรมการองค์กรกลาง
* คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกระจายอำนาจการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
* คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรการป้องกันและวางแผน คณะกรรม
การ ป.ป.ป.
* เลขานุการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปการเมือง
* เลขานุการและกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง
* คณะกรรมการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
* คณะอนุกรรมการพิจารณาการคัดค้านการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง
* ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง* กรรมการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการเมือง
* อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ สำนักงาน ก.พ.
* อนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)* คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
* อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
* อนุกรรมการเฉพาะกิจจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังฯ
* กรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
Newer Posts Older Posts Home