Custom Search

Feb 1, 2020

มันนีโค้ช พบประชาชน

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชหนุ่ม
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.จุฬาฯ
  • ผู้มีพันธะสัญญา “ให้ความรู้ทางการเงินที่เป็นเรื่องจริง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดี”
  • ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี,ครอบครัวมีหนี้10ล้าน, แก้ปัญหาทางการเงินกลับเป็นหนี้เพิ่มหลักล้าน
  • พลิกความคิดทางการเงิน   เมื่อถูกเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารด่าว่าโง่”  จึงเริ่มศึกษาเรื่องการเงินอย่างจริงจัง จนได้รู้่ว่า 
  • “เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนเรารวย ความฉลาดทางการเงินต่างหากที่เป็นคำตอบ”

19-07-2017

25-01-2020ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563