Custom Search

Aug 28, 2014

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ถึง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
เรียนพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
ผมขอแสดงความยินดีที่ท่านได้มารับหน้าที่แก้ปัญหาประเทศในขณะที่บ้านเมืองกำลังจะลุกเป็นไฟ
ผมคงไม่ต้องแนะนำอะไรท่านมาก เพราะเท่าที่สังเกตมาในอดีต ท่านมีอยู่แล้วแทบทุกอย่าง
จึงขอให้ท่านใช้สิ่งที่มีอยู่ในใจให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่
ท่านจำได้ไหมว่าที่ท่านเคยพูดไว้ว่า "ขึ้นไปอยู่ที่สูงก็ต้องทำตัวลงมาอยู่ที่ต่ำ"
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนมาใน อดีต
ขอให้ท่านประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา ผมขออนุญาตกล่าวว่าทหารไม่ได้ปฏิวัติ
แต่ทหารทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ผมขอเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มที่ครับ
ขอให้ท่านจงมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และมีพลังจิตที่เข้มแข็งนะครับ

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
26 สิงหาคม 2557

Aug 26, 2014

โปรดเกล้าฯ 'พล.อ.ประยุทธ์' เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐฒนตรีคนที่ 29 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีพระบ­รมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ระบุถือเป็นเกียรติสูงสุด ส่วนตัวตระหนักดีถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ­่
และจากนี้ต้องรับผิดชอบนำพาประเทศก้าวเดิน­ไปข้างหน้า Aug 13, 2014

“ในหลวง ร.๙” โปรดเกล้าฯให้ “ประยุทธ์” เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

วันนี้ (22 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร.๙  เสด็จฯออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เฝ้าฯ รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 255712 สิงหาคม 2557

Drawing by Suwit Jaipom