Custom Search

Nov 24, 2016

'จากศิริราชถึงสวนจิตรลดา'


'จากศิริราชถึงสวนจิตรลดา' 
ภาพวิดีทัศน์ ชุดนี้ บันทึกโดย 
บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2538 

ในหลวง ร.๙ ทรงตรัสถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516


Nov 17, 2016

มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ

“มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ”
หนังสือที่ประมวลบทพระราชปุจฉา-วิสัชนาธรรมอัน ทรงคุณค่า
ระหว่าง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" กับ "พระอริยสงฆ์"
ผู้เคยเป็นพระพี่เลี้ยง
เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวช ท่านพุทธทาสภิกขุแห่ง
สวนโมกขพลารามและพระอริยเจ้าสายพระปากรรมฐานที่
พระองค์ทรงนับถือ เป็นพระอาจารย์ เช่น หลวงปูดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปูฝั้น อาจาโร
หรือหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึงทุกถ้อยธรรมที่ปรากฏในหนังสือ เล่มนี้
ล้วนลึกซึ้งด้วยอรรถและพยัญชนะ
แสดงถึงปฏิปทาธรรมอันแน่วแน่ และจริงจังของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นธรรมราชา
หากเราได้ศึกษาก็เสมือน หนึ่งได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเลยทีเดียว
ใหลวงท่านทรงถามหลวงพ่อพุธ ฐานิโยว่า
“รูปขันธ์เมื่อแยกออกจากขันธ์ทั้ง ๔ คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณแล้ว
ตัวรูปขันธ์จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่” .... “
จิตตอนที่รู้สมมุติบัญญัติเข้าปรมัตถ์นี้มีสภาพเป็นอย่างไร” ....
“ทำไมมรรค ๘ จึงมีปัญญาอยู่ ๒ อย่าง” ...
“คำว่า วิญญาน หมายความว่า ธาตุรู้ ใช่ไหมขอรับ” ฯลฯ

Nov 15, 2016

Nov 11, 2016

สรรเสริญพระบารมี
11.11. 2016 ( ครบ 30 วัน นับจาก วันที่ 13 ตุลาคม 2559 )

"พระราชาผู้ทรงธรรม" - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์"เหตุผลของพ่อ" คชา นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ในหลวงในดวงใจ - ทาทา ยัง
ตามรอยพระราชา - เบิร์ด ธงไชยวันที่พ่อไม่อยู่ Wan Brothers Feat. Jugg Chawinสิงโต นำโชค - รักเพื่อพ่อI was born in the reign of king Rama IX - Sek Losoพลังแสงอาทิตย์ - ฟักกลิ้ง ฮีโร่ ft. คิว Flure (Prod. by ธิติวัฒน์ รองทอง)ในหลวงในดวงใจ ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์

พระราชาในนิทาน + ตามรอยพระราชา (Acapella) - FIVERA feat. น้องใบพลู