Custom Search

Sep 29, 2012

ข้อคิดวันเกษียณ

วรากรณ์ สามโกเศศ
เมื่อข้าราชการเกษียณอายุ เรามักจะได้อ่านหนังสือชีวประวัติ
และผลงานของท่านผู้เกษียณอายุกันอยู่เสมอ
นานๆ จะพบหนังสือที่มีแนวแปลกสักครั้ง
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พบหนังสือลักษณะที่ว่านี้
ซึ่งเป็นของคุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้เกษียณอายุเมื่อปลายเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านไป

หนังสือเล่มเล็ก
ที่มีคุณค่านี้ผู้เกษียณอายุเป็นผู้เขียนเองทั้งหมด
เมื่อผมได้อ่านก็รู้สึกขึ้นมาว่าต้องเอามาสื่อต่อ
เพื่อให้ได้อ่านกันกว้างขวางยิ่งขึ้น

ผมขอยกมาเป็นตอนๆ
ที่โดนใจผมแล้วกัน
อย่างไรก็ดีก่อนอื่นขอเล่าประวัติคุณวลัยรัตน์สักเล็กน้อย
ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเธอเรียนที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
จบปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)
สาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบ Post-Graduate Diploma ด้าน Development Studies
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และจบปริญญาโทด้าน Public Policy
and Administration
จาก Institute of Social Studies ที่มีชื่อเสียงจากเนเธอร์แลนด์
เธอทำงานที่สำนักงบประมาณตลอดระยะเวลา 37 ปีของอายุราชการ
มีประสบการณ์กว้างขวางมาก และเป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำงาน
เหนือสิ่งอื่นใดเธอเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในความเป็นผู้มีหลักการ
มีความตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
เธอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
เมื่อต้นตุลาคม 2552

ข้าราชการ
ผู้ใหญ่ต้องประสบแรงกดดันด้วยกันทั้งนั้น
มากบ้างน้อยบ้าง สำหรับเธอนั้น "การได้รับตำแหน่งสูงสุด
มาด้วยความไม่มีเงื่อนไข ถือเป็นโชคดีส่วนตน
การทำงานในตำแหน่งสูงสุดบนความไม่มีเงื่อนไข
ถือเป็นโชคดีของส่วนรวม

ความ โชคดีส่วนตนคือ
แม้มีแรงกดดันก็เสมือนไร้ซึ่งความกดดัน
ความเหน็ดเหนื่อยกับความกดดันนั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ความเหน็ดเหนื่อยเป็นผลจากทำงาน ความกดดัน
เป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างความถูกต้อง
กับความไม่ชอบธรรม
หรืออาจหมายถึงความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตน

เมื่อ เหน็ดเหนื่อยโดยไม่มีความกดดัน
ย่อมหมายถึงผลงานที่ปราศจากความขัดแย้งระหว่างความถูกต้อง
และความไม่ชอบธรรม และเป็นความเหน็ดเหนื่อย
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้......."
ใน เรื่องการทำงาน "ในชีวิตการทำงาน หากความจริงที่ว่า
"ไม่มีใครเก่งไป ทุกเรื่อง และไม่มีใครไม่เก่งไปทุกเรื่อง"
เป็นที่ตระหนักอยู่ในใจของตนเองแล้ว
ไม่ว่าจะในฐานะหัวหน้าหรือลูกน้องก็ย่อม
ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความสุข
ของทุกฝ่าย และนำไปสู่ผลสำเร็จอัน
เกินคาดได้

ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง
ไม่มีใครไม่เก่งไปทุกเรื่อง
หากไม่สามารถค้นและพบความไม่เก่งในความเก่ง
หรือความเก่งในความไม่เก่งของผู้อื่นแล้วละก็
ผู้ที่ไม่เก่งมิใช่ผู้ใดเลยนอกจากตนเอง

ความ
มีประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หากไม่เช่นนั้นแล้ว
การไร้ประสิทธิภาพย่อมควรแก่การสรรเสริญ
มากกว่าการถูก ตำหนิมิใช่หรือ"

คุณวลัยรัตน์พูดถึง
เรื่องความกล้าหาญในการทำงาน อย่างน่าฟังว่า
".....ความกล้าหาญที่ถูกใช้โดยคนไม่ดี
 ผนวกกับความกล้าหาญที่ไม่ถูกใช้โดยคนดี
เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับอนาคตของสังคม
ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กอย่างองค์กรหนึ่งๆ
หรือสังคมขนาดใหญ่ระดับประเทศชาติ
จะเริ่มกล้าหาญกันตั้งแต่บัดนี้หรือจะรอจนถูกปกครองโดยคนไม่ดี
และไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความกล้าหาญอีกเลย
มีคำพูดว่าคนกล้าตายครั้งเดียวและขอต่อด้วยความเชื่อว่า
"คนไม่กล้าตายทั้งเป็น" และคนที่คิดว่าตนเป็นคนดี
แต่ปล่อยให้ความไม่ดีเกิดขึ้นทั้งรู้โดยไม่มีความกล้า
ที่จะทำอะไรเพื่อขจัด ความไม่ดีนั้น

ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนดี
แต่เป็นคนที่ดูดายไม่เอาธุระส่วนรวม

และเอาตัวรอดไปวันๆ หนึ่งเท่านั้นเอง
ไม่สนใจว่า องค์กรจะอยู่อย่างสง่างาม
หรือจะอยู่แบบเน่าและหมดศักดิ์ศรี
คนแบบนี้ยังจะคิดว่าตนเองเป็นคนดีอยู่อีกหรือ"


ในสังคมไทยบุญคุณและ ความถูกต้องชนกันเสมออย่างสับสน
ความคิดในเรื่องนี้ของเธอก็คือ "บุญคุณและความถูกต้อง
เป็นสิ่งที่ควรจะต้องไปด้วยกัน แต่หากเมื่อใดที่ต้องเลือกระหว่าง
การทดแทนบุญคุณกับความถูกต้อง ควรจะกลับไปทบทวนดู
ว่าบุญคุณนั้นเกิดมาจากความสุจริตใจของผู้มีบุญคุณหรือไม่
คำว่าบุญคุณต้องแตกต่างจากคำว่า "แลกเปลี่ยน" อย่างสิ้นเชิง
เพราะหากต้องแลกเปลี่ยนก็แปลว่าต้องมีการคาดหวังถึงสิ่ง
ตอบแทนซึ่งกันและกัน แต่การมีบุญคุณไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใด
นอกจากความรู้สึกที่ดีต่อกัน และโอกาสที่ผู้เป็นหนี้บุญคุณจะทำสิ่งดีๆ
และถูกต้องต่อผู้มีบุญคุณ โอกาสเช่นที่ว่าต้องไม่ก่อให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และเป็นโอกาสที่
เมื่อเริ่มต้นแล้วไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่
โอกาสนี้เรียกกันว่าความกตัญญูซึ่ง
เป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งปวง"


ในฐานะลูกสาวที่อยู่กับพ่อและแม่มาตลอด
เธอให้แง่มุมของความรักที่มีต่อพ่อและแม่ ดังนี้
"เมื่อสมัยที่ยังมีพ่อแม่อยู่ครบ เพื่อนที่เขาสูญเสียพ่อไปแล้วพูด
เสมอว่าให้รักพ่อแม่ให้มากๆ ให้ทำดีต่อพ่อแม่มาก
ฟังแล้วก็รู้สึกว่าความรักก็รักแน่ การทำดีต่อพ่อแม่เท่าที่ทำก็ดีแล้ว
แต่เมื่อวันหนึ่งที่พ่อจากไปจึงรู้ว่าที่ว่ารักแล้วและทำดีแล้วนั้นยังไม่
เพียงพอเลย จะเรียกว่ารู้สึกตัวเมื่อสายไปก็น่าจะถูก
เพราะถึงแม้ยังเหลือแม่อยู่และรักแม่ ทำดีกับแม่มากแค่ไหน
ก็ยังอยากให้พ่อกลับมาเพื่อที่จะรัก และทำดีกับพ่อให้มากกว่า
ที่เคยรักและเคยทำ บัดนี้จึงรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนพูดแบบนั้น
ก็พยายามพูดต่อกับทุกคนที่รู้จักแบบเดียวกัน
แต่เรื่องเช่นนี้คงอาจจะไม่สามารถบอกต่อให้คนอื่นเข้าใจ
ได้จนกว่าผู้นั้นจะ ผ่านเหตุการณ์ด้วยตนเอง

ทุกวันนี้ไม่มี
อะไรมากเกินไปสำหรับแม่ ไม่มีอะไรยากเกินไปที่จะทำให้แม่
แต่เมื่อถึงเวลาที่แม่ต้องจากไปก็คงรู้สึกเช่นเดียวกัน
กับเมื่อพ่อจากไปแล้ว
คือยังรักและทำดีให้ไม่พอ
คนที่ยังมีครบทั้งพ่อและแม่ลองจำลอง
เหตุการณ์ว่าไม่มีพ่อหรือแม่ดู
แล้วจะได้เริ่มเพิ่มเติมความรัก
และทำดีต่อพ่อแม่ก่อนที่จะสายเกินไปดีไหม"


ขอจบด้วยข้อคิดในเรื่องช้าและเร็ว ดังนี้ 


"คิดเร็ว ทำเร็ว
น่าเชื่อ 
คิดช้า
ทำช้า น่าเบื่อ 
คิดเร็ว ทำช้า
น่ารอ 
คิดช้า
ทำเร็ว น่ากลัว


คิดเร็ว พูดเร็ว
น่าเชื่อ 
คิดช้า
พูดช้า น่าเบื่อ

คิดเร็ว พูดช้า
น่ารอ 
คิดช้า
พูดเร็ว น่ากลัว
คิดช้า ทำช้า
อาจช้าไป
คิดไว ทำไว
อาจพลาด 
ช้ากับพลาด
คงต้องเลือก"


ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยการฝากข้อคิดเหล่านี้ครับ


(มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2554)


ความสุขในวัยเกษียณ ที่คุณจะได้เรียนรู้ และนำทฤษฏีดี ๆ รวมทั้งการปฏิบัติ
ไปใช้ได้อย่างได้ผลทั้งร่างกาย และจิตใจ กับอาจารย์วัลลภ ปิยมโนธรรมSep 24, 2012

ยักษ์ (Yak)


สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล / บ้านอิทธิฤทธิ์
/ ซูเปอร์จิ๋ว / เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส /

ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น
โดย พี่จิก ประภาส ชลศรานนท์


http://www.daypoets.com/adb/?p=634

Sep 21, 2012

วิธีแก้กรรมเก่า
วิธีแก้กรรมเก่า
วิทยากรโดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นพ. ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sep 19, 2012

มานะ ศรัทธา และปัญญา


by Indy Investor Forum on Saturday, 5 May 2012 at 21:18 ·ปรัญญาของมนุษย์แม้จะเกิดต่างที่ ต่างภาษา
ต่างอุดมการณ์ก็อาจมีบางสิ่งที่สอดคล้องกันได้
ลองมาฟังนิทานธรรมะของพม่าดูก่อน
ชายคนหนึ่งได้พายเรือไปในลำคลอง
เพื่อที่จะตกปลามาเป็นอาหาร
เค้าสามารถตกปลาได้สามตัว เวลาที่เค้าตกปลาได้
เค้าก็จะเอาปลาไปไว้ในท้องเรือซึ่งมีน้ำขังอยู่ในระดับหนึ่ง
ทำให้ปลาไม่ตาย
ปลาตัวแรกมีชื่อว่า เฉย ปลาตัวนี้ไม่ทำอะไรเลย
เพราะปลาตัวนี้คิดว่า
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ปลาตัวนี้ก็นอนนิ่งงงง

ปลาตัวที่สองมีชื่อว่า มานะ ปลาตัวนี้
แตกต่างจากตัวแรกอย่างสิ้นเชิง
ปลาตัวนี้จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่
จะรอดพ้นจากการถูกกิน
ปลาตัวนี้จะพยายามกระโดดเพื่อที่จะได้ออกจากเรือลำนี้
กระโดดแล้วกระโดดเล่า
ชายคนที่ตกปลาเห็นปลาตัวนี้ก็คิดในใจว่า
ปลาตัวนี้ช่างมีความพยายามสูงจริงๆ
ถ้ากระโดดไปเรื่อยๆ คงจะกระโดดออกจากเรือ
เพื่อกลับลงไปในคลองได้แน่ๆ
ดังนั้นแล้ว ชายคนนี้จึงเอาไม้พายฝาดหัวปลาตัวนี้เลย
ปลาก็ตายก่อนเพื่อน
ปลาตัวที่สามมีชื่อว่า ปัญญา ปลาตัวนี้ก็ทำตัวนิ่งๆ
เหมือนกับปลาตัวแรก
ไม่ทำอะไร รอ รอ รอ
แต่พอจังหวะที่คนตกปลาถึงบ้าน
เวลาที่เค้าลุกขึ้นเพื่อที่จะเอาเรือไปผูกไว้กับเสา
เรือจะเกิดการโคลงเคลงขึ้น
เมื่อเรือเอนไปเอนมาในจังหวะที่ดี
ปลาตัวนี้ก็กระโดดสุดชีวิต
ทำให้สามารถกระโดดพ้นออกมาจากตัวเรือได้ภายในครั้งเดียว
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
สิ่งแรกที่เราจะต้องใช้คือปัญญาและสติ
เมื่อเราใช้ปัญญาและสติอย่างเต็มที่แล้ว
เราจะรู้ว่าเมื่อไรที่เราควรจะนิ่ง
และเมื่อไรที่เราควรจะใช้ความพยายาม
และความขยันอย่างสุดกำลัง
น่าแปลกที่ทางฝั่งตะวันตกก็มีปรัชญาประมาณนี้
เหมือนกันแต่มาจากจอมโหดอย่างฮิตเลอร์
ฮิตเลอร์เปรียบเปรยทหารในกองทัพนาซีแบ่งแยกออก
เป็น 4 ประเภท
ฉลาด-ขยัน คนเหล่านี้สมควรให้เป็นนายร้อย-นายพัน
คุมการรบภาคสนาม
ฉลาด-ขี้เกียจ คนเหล่านี้สมควรให้เป็นนายพล
คุมกลยุทธ์ในภาพใหญ่
โง่-ขี้เกียจ คนเหล่านี้ควรให้เป็นพลทหาร
ใช้เลือดเนื้อแรงงานตามคำสั่ง

ส่วนกลุ่มคนสุดท้าย...
โง่-ขยัน คนเหล่านี้สมควรจับไปยิงเป้าเสียให้หมด
เพราะสร้างความเสียหายจากความไม่รู้แก่กองทัพได้มากที่สุด
โชคดีของนาซีที่ฮิตเลอร์ไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆ
ไม่งั้นกองทัพนาซีจะพ่ายแพ้เร็วกว่านี้
(แต่อาจเป็นโชคร้ายของชาวโลก -_-)
แม้แนวคิดสุดโต่งแบบนี้จะออกจากปากจอมโหดอย่างฮิตเลอร์
แต่ก็สอดคล้องแนวคิดทางพุทธศาสนา
แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสายธรรมะหรือสายอธรรม
ก็ให้ความสำคัญกับปัญญาเหนือกว่ามานะ (ศรัทธา)

ปัญญาจะเป็นตัวกำหนดให้เราเดินเส้นทางที่ถูก
ส่วนมานะจะเป็นตัวผลักดันให้เราเข้าสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น
มานะที่ขาดปัญญานี่น่ากลัวมาก
เพราะจะนำเราไปสู่ความวิบัติได้อย่างรวดเร็ว
โดยที่เราไม่รู้ตัวพุทธศาสนาจึงจะสอนมานะ (หรือศรัทธา)
ไว้คู่กับปัญญาเสมอ

แม้พระธรรมแห่งพุทธศาสนาเอง
พระพุทธเจ้าก็มุ่งหวังให้สัตว์โลกพิจารณา
คำสอนของพระองค์ให้ดีก่อนศรัทธา
สมัยที่พระพุทธเจ้ายังประทับอยู่บนโลก
ก็ยินดีจะตอบข้อซักถาม และข้อโต้แต้งของผู้ไม่เห็นด้วย
โดยเหตุและผล
ไม่ได้บังคับโดยอิทธิฤทธ์
หรืออ้างปาฎิหารย์เพื่อชักจูงให้ผู้ไม่เห็นด้วยคล้อยตาม
ถ้าใช้เหตุและผลถึงที่สุดแล้วไม่สามารถโปรดสัตว์รายใดได้
ก็จะปล่อยวาง เพรากรรมของสัตว์ตนนั้น
บดบังโอกาสดวงตาเห็นธรรม

พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้หลักวินิจฉัยด้วยตนเอง
โดยมิให้ปลงใจเชื่อถือ ด้วยเหตุ ๑๐ ประการ (กาลามาสูตร)
ดังต่อไปนี้
๑) มาอนุสสะเวนะ อย่าเชื่อถือเพียงเพราะได้ยินได้ฟังอยู่เนือง ๆ
๒) มาปรัมปรายะ อย่าเชื่อถือเพียงเพราะเป็นไปตามประเพณีสืบ ๆ กันมา
๓) มาอิติกิรายะ อย่าเชื่อถือตามคำที่เขาเล่าลือกัน
๔) มาปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าเชื่อถือเพียงเพราะตรงกับตำรา
๕) มาตักกะเหตุ อย่าเชื่อถือเพราะคาดคะเนเอา
๖) มานะยะเหตุ อย่าเชื่อถือเพราะมีนัยเทียบเคียงกันได้
๗) มาอาการะปริวิตักเกนะ อย่าเชื่อถือเพียงเพราะคิดไปตามอาการที่ได้เห็น
๘) มาทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าเชื่อถือเพียงเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎี
๙) มาภัพพะรูปะตายะ อย่าเชื่อถือเพียงเพราะคนพูดน่าเชื่อถือ
๑๐) มาสะมะโณ โนคะรูติ อย่าเชื่อถือเพียงเพราะผู้พูดเป็นสมณะหรือครูอาจารย์

พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่าย ๆ
เพียงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งใน ๑๐ ประการ
ดังกล่าวข้างต้น แต่ให้ใช้สติปัญญาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ก่อนจะใช้มานะ(หรือศรัทธา)ในเรื่องใด
ควรใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ้วนถี่เสียก่อนเสมอ :)
ขอบคุณ Thailand Investment Forum
ที่นำนิทานธรรมพม่ามาเล่าสู่กันฟัง 

Sep 17, 2012

เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง : นิธิ สถาปิตานนท์กลุ่มสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น
ประภากร วทายนกุล / นิธิ สถาปิตานนท์
และ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ทีผลักดันกฎหมายควบคุมการใช้ป้ายโฆษณาใน กรุงเทพ
แต่ไม่สำเร็จ มาร่วมเสวนาเรื่อง
เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง
โดยได้แสดงความคิดเห็นเรื่องป้ายหาเสียง
ของพรรคการเมืองในขณะนี้ด้วย

สำนักพิมพ์ ลายเส้น เปิดตัวหนังสือ
"เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง"
ของนายนิธิ สถาปิตานนท์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ป้ายโฆษณาจำนวนมากในเมืองไทย
ภายในงานยังมีการเปิดเวทีเสวนาของ
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร /
นายประภากร วทายนกุล /และนายกฤษณะ ธนะธนิต สถาปนิก
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาของเอกชนและรัฐบาลว่า
ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีป้ายโฆษณามากกว่า 20,000ป้าย
ซึ่งร้อยละ 80เป็นป้ายผิดกฎหมาย
และส่วนใหญ่จะเป็นป้ายสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง
และป้ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
โดยมีสาเหตุมาจากอิทธิพลทางการเมือง
การคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
และไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจน

นาย นิธิ สถาปิตานนท์ นักเขียน
แสดงความเห็นเรื่องป้ายหาเสียงของพรรคการเมือง
ในช่วงการเลือกตั้งว่า
การติดตั้งป้ายเลือกตั้งในครั้งนี้ดีกว่า
การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
เพราะแต่พรรคใช้ป้ายหาเสียงขนาดเท่ากันทุกพรรค
แต่มีระยะความถี่ในการติดตั้ง
ควรจะติดตั้งในบางพื้นที่ก็พอ
ด้านนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แสดงความคิดว่า การติดป้ายหาเสียงเป็นปัญหาในระยะสั้น
เมื่อหมดฤดูกาลเลือกตั้งป้ายก็ถูกรื้อถอน
ที่แต่น่าเป็นห่วง คือ การติดตั้งป้ายโฆษณาถาวร
ที่ก่อปัญหาในระยะยาว
และปัจจุบันไม่มีกฎหมายควบคุม

นอกจากนี้บนเวที เสวนาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาว่า
รัฐบาลชุดต่อไป ควรนำปัญหาเรื่องป้ายให้เป็นวาระแห่งชาติ
โดยกำหนดกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการ
รวมทั้งรณรงค์ให้ภาครัฐยกเลิกการโฆษณา
ภาพลักษณ์ผ่านป้ายต่างๆ
เพื่อรักษาภาพลักษณ์และทิวทัศน์ของประเทศไทย


Sep 13, 2012

นิธิ สถาปิตานนท์ & A49 GROUPJuly 31, 2012

วันนี้ เป็นวันเกษียณอายุการทำงาน
ของคุณนิธิ สถาปิตานนท์
ผู้สร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้
พวกเราทุกคน
ต่อจากนี้ไป...
เราจะพยายามกวนท่านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

http://www.facebook.com/pages/ARCHITECTS-49-LIMITED
http://teetwo.blogspot.com/2006/08/blog-post_115604741263955351.html

วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมจะทำงานสายวิชาชีพ
เพราะว่าเป็นวันเกษียณอายุการทำงาน
ตามกฎระเบียบของบริษัท ในความรู้สึกจริงๆ แล้ว
ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นเสียใจอะไร
เพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นสิ
ปี ว่าเมื่อถึงเวลานี้ก็คงต้องสละเรือ
แล้วก็ไปทำอะไรที่อยากทำ
จะมีก็พนักงานและคนรอบๆ ข้าง
ที่ไม่แน่ใจว่าผมจะรีไทร์ไปจริงๆ
แต่วันนี้เขาก็จัดงานเลี้ยงส่งผมแบบเป็นทางการ
แล้วก็ต้องร่ำลากันอย่างเป็นทางการ
จากวันนี้ไป ผมคงไม่เข้าทำงานทุกวัน
เพราะเขาก็ยกโต๊ะเก้าอี้ผมไปหมดแล้ว
และก็คงต้องร่ำลาเพื่อนๆ ในสายวิชาชีพด้วย
บ๊าย บาย

Sep 12, 2012

ถอดแนวความคิด กับ ตัน ภาสกรนที
สิวากร มุตตามระ นักสู้ผู้ไม่เคยหยุดแค่ฝัน # 2


ถ้าเป็นเมื่อ 17 ปีก่อน
ลองได้เห็นหน้าและท่าทางกวนๆ
บวกกับสไตล์การแต่งตัว ด้วยเสื้อยืดตัวใหญ่
กางเกง ยีนส์หลวมโคร่ง แถมด้วยรอย tattoo เต็มตัว
คงทําเอา ผู้ใหญ่ไม่ชอบใจในความกล้า
แบบสุดขั้วของเด็กวัยรุ่นสมัยนั้นเป็นแน่
แต่เมื่อถึงยุคที่เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมจากซีกโลกตะวันตก
หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย
ภาพลักษณ์ข้างต้นกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
และมิใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป
เปิดศักราชใหม่ฉบับนี้
ขอเติมสีสันให้คอลัมน์ ด้วยซอกมุมเล็กๆ
เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่า
คงมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนของ
สิวากร มุตตามระ
ศิลปินนักร้องหนุ่มเพลงฮิพฮอพ
ผู้รักการเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นชีวิตจิตใจ
ทั้งยังมีส่วนผลักดันให้เป็นที่รู้จัก
และแพร่หลายในเมืองไทย
มีตำแหน่งรองแชมป์อันดับ 2
จากการแข่งขันระดับประเทศการันตีความสามารถ
ปัจจุบันเขาคือเจ้าของร้าน KINKY
แบรนด์ดังในกลุ่มเด็กบอร์ดและวัยรุ่นย่านสยามแควร์
ผลิตชิ้นงานแบบ ลิมิดเต็ต
คอลเล็กชั่นล่าสุด เคาะราคาเบาะๆ
เพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นเอง !!!
สิวากร บุตรชายคนที่ 3
ของพลโทพิเชียร มุตตามระ และคุณปณดี แกล้วทนง
เริ่มต้นชีวิตเป็นนักเรียนวชิราวุธ
เนื่องจากทางบ้านเห็นว่า
ที่นั่นจะทําให้เด็กรูปร่างเล็ก
ผอมและขี้โรคอย่างเขาดีขึ้นได้
ที่โรงเรียนผมจะเด่นในเรื่องศิลปะ
วาดรูปการ์ตูน งานขีด เขียน
รวมไปถึงการเต้น Break Dance
ร้องเพลงแร็พ เล่นจักรยาน B.M.X.
ขณะที่เพื่อนๆจะมีความชอบ
ในแบบฉบับของนักเรียนวชิราวุธ คือ
เล่นรักบี้ ฟุตบอล บาสฯ หรือไม่ก็กรีฑา
ทําให้ ผมรู้สึกอยู่ตลอดว่า
ความชอบของเราไม่เหมือนใคร
ผมไม่ได้พยายามแปลก แต่ดันไปชอบ
เพียงแต่คนส่วนใหญ่ที่แวดล้อมอยู่
เขาไม่ได้ชอบอย่างเราและยิ่งชัดเจนขึ้น
เมื่อได้ลองเล่น สเก็ตบอร์ด เป็นครั้งแรก
จากความชอบทําให้มุ่งมั่น ฝึกฝน
และศึกษากีฬาประเภทนี้อย่างจริงจัง
ทั้งจากหนังสือ skate magazine
และวีดีโอจากต่างประเทศ
ซึ่งหาได้ ยากมากในสมัยนั้น
ขณะที่มีโอกาสได้ดูของใหม่บ้างเป็นครั้งคราว
เปิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
จากวันเป็นเดือน จากเดือนกลายเป็นปี
หลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมอเมริกัน
เริ่มซึมซับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มคบหากับ
เพื่อนๆนักสเก็ตบอร์ดนอกโรงเรียน
ซึ่งทั้งประเทศมีไม่ถึง 20 คน
ประกอบกับข้อเท็จจริงในยุคนั้นที่ว่า
เด็กบอร์ด ส่วนใหญ่จะไม่เรียนหนังสือ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคือ
การไม่ยอมรับ แม้ว่าเขาจะเป็นคนแรก
ของชาวสเก็ตบอร์ดที่สามารถเอ็นทรานส์ติด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
คณะศิลปกรรม
ก็มิช่วยทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆ
จากคนในมหาวิทยาลัยและเด็กศิลปะเท่าใดนักใน
ความโชคร้ายมักมีเทพีแห่งความโชคดีอยู่ด้วยเสมอ
โดยก่อนจบการศึกษาสิวากรได้มีโอกาสร่วมงานกับ
โจอี้บอย เพื่อนชาวเสก็ตบอร์ด
และเจ้าพ่อฮิพฮอพเมืองไทยด้วยกัน 2 อัลบั้ม
คือ ฟัน ฟัน ฟัน ซึ่งมียอดจำหน่ายสูงถึง 1 ล้านตลับ
และ บางกอกบอย
(ก่อนจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง
ชื่อ DUJADA ซึ่งทํากับโซนี่ มิวสิก)
ทําให้ เด็กวัยรุ่นทั่วไปเริ่มรู้จักเขามากขึ้น
แต่สิ่งที่ฝันอยากเป็นโปรสเก็ต
และเจ้าของร้านขายอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดยังลางเลือน
เพราะใช้จ่ายแบบไม่คิด
ได้มาง่ายก็ใช้ง่าย ทําให้ขาดเงินทุน
จึงเริ่มไปทํางานเป็นนักออกแบบอยู่โรงพิมพ์
ขณะทํางานไม่เคยรู้สึกเลยว่า
สิ่งที่ทําอยู่นั้นเหมาะกับตัวเองความคิด
จึงวกกลับไปที่ความตั้งใจเดิม
คือการแบรนด์เสื้อผ้าและออกแบบด้วยตัวเอง
เพราะเคยเห็นนักสเก็ตบอร์ดต่างชาติสร้างเป็นอาชีพได้
ผนวกกับแฟนสาวทําธุรกิจเสื้อผ้าอยู่ก่อนแล้ว
จึงได้ชักชวนมาทําร้าน
ด้วยกันเมื่อปลายปี 2542 ใน
ชื่อ KINKY (คิ้งกี้) ออกเสียงน่ารักน่าหยิก
แต่ตรงข้ามกับความหมายว่า
โรคจิต อย่างสิ้นเชิง ใช้รูป ลิง เป็นโลโก้แบรนด์
ร้าน KINKY มี 2 แบรนด์หลักๆ คือ
KINKY APE เป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายแนวสตรีทแวร์
และ KINKY โลโก้เป็นรูปแม่กุญแจมีปีก
เป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้ หญิงแนวเรดี้ทูแวร์
เขาบอกว่า ที่ใช้ ลิง เป็นโลโก้
เพราะหลายคนบอกว่าหน้าเหมือนลิง คิงคอง หรือไม่ก็
กอริลล่า มาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับ 
เด็กบอร์ด เวลาเล่นสเก็ต
ท่าทางจะดูคล้ายๆลิงด้วยเหมือนกัน
เขาเริ่มจากผลิตเสื้อยืดสกรีนรูปลิงตรง หน้าอก
ตั้งเป้าเป็น skate brand หรือ
street wear brand ในเมืองไทย
ในช่วงแรกขายได้น้อยมาก
เพราะเด็ก(skate)ไม่ค่อยมีเงินกัน
ภายหลังถูกชักชวนให้ไปเปิดร้านชั่วคราว
ในพื้นที่พิเศษที่ห้างอิเซตัน
ที่นี่ยอดขายขยับสูงขึ้นมาก
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
ขณะเดียวกันลูกค้าคนไทยก็เริ่มรู้สึก
ยอดขายเริ่มขึ้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ฝ่าย costume
รายการทีวี และละคร สำหรับดารา และพิธีกร
เพราะเห็นว่าเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์
แต่ตลาดกลุ่มนักสเก็ตก็ไม่ดีขึ้น
สิวากรเริ่มพัฒนาและ
เพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้น
ผสมผสานกับการใช้สไตล์ของ
skate fashion ผลิตภัณฑ์มีทั้งหมวก
เสื้อยืด โปโลแจ็กเก็ต เข็มขัด ยีน ตุ๊กตา
สินค้ารุ่นใหม่จะมีคุณภาพดีขึ้นทุกครั้ง
ส่งผลให้การขายดีขึ้นตามลำดับ
ความไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆ
ทําให้ KINKY APE อยู่รอดในตลาด
แต่กระแสที่ควบคู่มาด้วยความคิดที่ว่า KINKY
เป็นงานก็อปปี้เลียนแบบแบรนด์ของต่างประเทศ
เพราะกระแสนิยม
ของ Keepling และ Pual Frank ที่เข้ามา
ขณะเดียวกันเริ่มมีงานเลียน
แบบออกมาเกลื่อนตลาด
เขาจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาทดแทน
ภายใต้ความคิดที่ว่า
...เมื่อสามารถสร้างแบรนด์แรก
ให้ประสบความสำเร็จได้
ทําไมจะทําแบ รนด์ที่สอง สาม และสี่
ให้ประสบความสำเร็จไม่ได้
ทั้งๆที่เป็นคนสร้างแบรนด์นั้นมากับมือ
...MS INVESDER ซึ่ง MS
ย่อมาจาก มุตตามระ สิวากร
ส่วนคำหลัง แปลว่า ผู้รุกราน มีโลโก้เป็นรูปผึ้ง 3 ตา
เป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด
ครั้งนี้คงไม่มีใครบอกว่า ผมไปเอาของคนอื่นมา
และถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่า
ถ้าไม่ใช่ ลิง ผมจะยังขายได้ไหม
ปรากฏว่าขายดีกว่าแบรนด์เดิม
เพราะมี ลิง มากมายออกมาล้นตลาด
ปัจจุบันแบรนด์นี้อยู่ในตลาดวัยรุ่นมาได้ 4 ปีแล้ว
สินค้าทุกอย่างจะผลิตแบบลิมิดเต็ต
จึงเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะไม่เหมือนใคร
และขายหมดอยู่เสมอ
และผลพวงจากการเล่นสเก็ตบอร์ด
จึงได้ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ
ซึ่งมีธุรกิจร้านเสื้อผ้าเหมือนกัน
ผลิตเสื้อผ้าในคอนเซ็ปต์ดับเบิ้ลแบรนด์
เพื่อเอาใจลูกค้าแต่ละแบรนด์ในแต่ละประเทศ
เพื่อนของผมทําเสื้อผ้าเด็กบอร์ดแบรนด์ Hello Minor
เป็นเสื้อผ้าเฉพาะเจาะจงเหมือนกับผม
ซึ่งวางขายในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์
เราจึงตั้งใจจะทํางานร่วมกันสักชิ้น
เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นที่มา
ของดับเบิ้ลแบรนด์
ซึ่งเป็นการออกแบบที่อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างความชอบของเราทั้งสองคน
สำหรับดับ เบิ้ลแบรนด์รุ่นแรกผลิตออกมา 80 ชุด
 นำไปวางขายในสหรัฐฯ
จำนวน 50 ชุด และขายในไทยอีก 30 ชุด
ในราคาชุดละ 6,000 บาท
ซึ่งประกอบด้วยสร้อย เสื้อผ้า และกางเกง
ประสบความสำเร็จจากโครงการแรก
วันนี้จึงเกิดแคมเปญใหม่ภายใต้ชื่อ
ไม่รัก ไม่ทํา
โดยจะทําเสื้อ ผ้าคอนเซ็ปต์เดียวกันนี้
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนคนไทยดูบ้าง
โดยจะเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
วันวาเลนไทน์ปี 2551 นี้...
ผมอยากเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่ชอบแบบนี้
ได้เห็นว่า เราไม่ได้ไร้สาระ
จับกลุ่มกันไปวันๆ
แต่เราสามารถที่จะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้
จากสิ่งที่เรารัก เราชอบ
...ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ


Sep 11, 2012

หนุ่มเมืองจันท์นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนที่ 28

From T2


http://teetwo.blogspot.com/2012/04/blog-post_3799.html
http://teetwo.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
http://teetwo.blogspot.com/2010/02/23.html

From T2
หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง 3 ก.ค
ภาพนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย
ปรากฎชัดเมื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ1
ของพรรคเพื่อไทยอย่าง
นำทัพพรรคเพื่อไทยคว้าชัยเลือกตั้ง
และเตรียมขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารประเทศ
ภายใต้แบรนด์ “ชินวัตร”
ซึ่งในแวดวงการเมือง
ถือเป็นจุดขายสำคัญ
อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์จาก
“ทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้วางหมาก

ประวัติส่วนตัว ของน.ส ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
มีชื่อเล่นว่า ปู เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510
ปัจจุบันอายุ  45 ปี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนบุตร 9 คน
ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร และเป็นน้องสาวแท้ ๆ
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยชีวิตครอบครัว ได้สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนกับ
นายอนุสรณ์ อมรฉัตร อดีตผู้บริหารในเครือบริษัท ซีพี
และกรรมการผู้อำนวยการบริษัท
เอ็ม ลิงก์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาวคนที่ 5 ในตระกูลชินวัตร
เมื่อ พ.ศ. 2538
โดย มีบุตรชายนอกสมรสหนึ่งคน ชื่อ ด.ช. ศุภเสกข์
หรือ น้องไปป์ ปัจจุบันอายุ 9 ปี

ส่วนด้านการศึกษาของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อปี พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้าทำงาน
ในบริษัทชินวัตร ไดเร็กทอรีส์ จำกัด
ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้อำนวยการของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หรือ เอไอเอส จากนั้นได้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด
หลังจากตระกูลชินวัตร และตระกูลดามาพงศ์
ได้ขายหุ้นกลุ่มบริษัทชินคอร์ปให้กลุ่มเทมาเส็ก โฮลดิ้ง
ของประเทศสิงคโปร์ ก็ทำให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท จำกัด
ทั้งนี้ ยิ่งลักษณ์ มีความเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงโดยเธอ
เป็นหนึ่งใน 86 รายชื่อของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุนกับกลุ่มคนเสื้อแดง

จากการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า
ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2553 นั้น
พบว่ามีเงินไหลเวียนในบัญชีของยิ่งลักษณ์ประมาณ
317 ล้านบาท ฝากประมาณ 150 ล้านบาท
ถอนประมาณ 166 ล้านบาท
โดยเฉพาะวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553
มีการถอนเงินประมาณ 140 ล้านบาท
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้  คะแนนเสียงส่วนใหญ่
ทคะแนนให้ฝั่งพรรคเพื่อไทย
ปูทางให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก้าวเข้าสู่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย
ถึงแม้ว่าการก้าวสู่สนามการเมืองจะเป็นเพียงก้าวแรก
แต่การก้าวกระโดดไปจนถึงจุดสูงสุดเช่นนี้
เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า
นารีขี่ม้าขาว จะนำไปประเทศไปสู่ในทิศทางใด