Custom Search

Jun 29, 2015

บุ๊ค บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต 'อาหารไม่มีถูกมีผิดมันอยู่ที่ความคิดและจินตนาการ'


ที่มา http://www.megazy.com
"อาหารไม่มีถูกมีผิดมันอยู่ที่ความคิดและจินตนาการ’
บ่ายแก่ๆ วันอาทิตย์ นอนทอดอารมณ์อยู่บ้านมือก็กดเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไปเรื่อยๆ แล้วก็มาหยุดสายตากับความน่ารักของสุนัขของสุนัขพันธุ์บุเกิ้ลในรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการอาหาร สุนัขกับรายการอาหารเนี่ยนะ! เผลอแป๊บเดียวรายการจบแล้วสนุกจัง! การสร้างสรรค์อาหารในแบบ ฟิวชันการคิดค้นเมนูออกมาอย่างน่าสนใจมีการให้ความรู้เรื่องโภชนาการควบคู่ไปด้วย และคุ้นๆ ว่าพิธีกรคุณบุ๊ค บุญสมิทธิ์ คือ 50 หนุ่มโสดในฝันปี 2005แล้วไปไงมาไงถึงได้มาทำรายการอาหารแบบนี้ รวมถึงอยากรู้จักน้องไข่ดาวขวัญใจเราด้วย
จุดเริ่มต้น....
ผมก็ใช้ชีวิตเป็นคนปกติ เรียนจบก็ทำงาน ช่วงนึงเราเปลี่ยนงานบ่อยๆ เราอยากทดลองทำอะไรใหม่ๆ แล้วก็มีโอกาสได้ลองไปทำงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นบอกเลยว่าทำงานร้านอาหารเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าทำงานออฟฟิศ แต่ว่าในความเหนื่อยก็กลับไม่เบื่อ บางวันทำงาน 12 ชั่วโมง ขาแทบไม่มีแรงแต่เช้ามาวันรุ่งขึ้นก็ไปอีก กลับสนุกไม่เบื่อ ผมจึงค้นพบว่าผมรักการทำอาหาร ผมทำงานร้านอาหารประมาณ 2 เดือนก็ออกมาเปิดร้านของตัวเอง แล้ววันหนึ่งก็มีผู้กำกับโทรมานัดสัมภาษณ์เป็นการเทสต์หน้ากล้องเขาบอกผมว่าคนที่ทำรายการอาหารแล้วพูดเก่งๆ มีเยอะ แต่คนที่ทำรายการอาหารแล้วพูดมากขนาดนี้เพิ่งเคยเจอ 555"

Jun 2, 2015

วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘

วิสาขบูชาคำกลอน
พระผู้มี พระภาค พระองค์ใด
เป็นหลักชัย ให้พึ่ง ซึ่งเราผอง
ประกาศธรรม นำศาสน์ สุขครรลอง
ประชาซ้อง จอมปราชญ์ ศาสดา

ประสูติดี ศรีมนุษย์ อริยกะ
ศากยะ กษัตริย์องค์ เลิศวงศา
มัชฌิมะ ชนบท วสุธา
สมัญญา โคตมะ พระโคตรวงศ์

เสด็จออก บรรพชา จากสกุล
พระทรงคุณ ตรัสรู้ กู้ภัยหลง
จตุรา-ริยสัจจ์ โพธิพงษ์
มรรคมีองค์ แปดเอก อุดมชัย

อนุตตร สัมมาสัม โพธิญาณ
ธ เบิกบาน เลิศสัตถา โลกาสัย
เทพพรหมมาร แม้นมนุษย์ หมู่สัตว์ใด
ได้แจ้งใจ ไกลทุกข์ สบสุขตาม

ในหมู่สัตว์ สมณะ แลพราหมณ์นั้น
แม้นเทวัญ พันธุ์มนุษย์ สุดโลกสาม
พระผู้มี พระภาคเจ้า เชาวน์วิราม
คุณะนาม อรหันต์ สัมพุทโธ

ทรงมีชัย ไกลกิเลส ตรัสรู้
ธรรมวิญญู แจ้งโลกล้ำ นำสุโข
ทรงถึงพร้อม ด้วยวิชชา พาภิญโญ
อิ่มมโน จรณะ ประเสริฐชัย

ทรงเป็นยอด อุตตมะ ศาสดา
ของเทวา แลมนุษย์ สุดเลื่อมใส
สารถี ฝึกบุรุษ ดุจฤทัย
หามีใคร ใดเปรียบ หาญเทียบทัน

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ชื่นเบิกบาน
ล้ำประมาณ โชคประเสริฐ เลิศถวัลย์
ประกาศธรรม ที่ค้ำจุน คุณอนันต์
ที่ยึดมั่น เสริมปัญญา วิชชาเชาวน์

พระธรรมนั้น ชินสีห์ ตรัสดีแล้ว
ดั่งดวงแก้ว ส่องใส ให้หายเขลา
โดยศึกษา ปฏิบัติ และขัดเกลา
ด้วยตัวเรา เห็นผล สากลกาล

เป็นสิ่งควร ชวนท่าน ดูกันเถิด
ธรรมบรรเจิด เลิศดี ศรีวิศาล
สอนตนให้ ใจเกษม สุขสราญ
วิญญูขาน รู้ได้เหมาะ เฉพาะตน

อีกปวงสงฆ์ สาวก ภควัต
ปฏิบัติ ด้วยดี ศรีกุศล
สงฆ์สาวก ภควันต์ อนันต์พล
เต็มกมล ปฏิบัติ เคร่งครัดมา

สงฆ์หมู่ใด เลื่อมใส ภควาน
แสวงญาณ ผ่านพ้นทุกข์ เปี่ยมสุขา
สงฆ์หมู่ใด ในพระ ศาสดา
ทรงปัญญา จรรยาเลิศ ประเสริฐการ

ท่านเหล่านี้ คือสี่ คู่วิสุทธิ์
แปดบุรุษ เอกอุตม์นำ ธรรมวิสาร
เป็นสาวก โชดกสงฆ์ องค์พยาน
กิดาการ โลกนาถ ศาสดา

เป็นผู้ควร มวลบูชา มาคำนับ
ของต้อนรับ ทุกอย่างล้วน ควรสรรหา
เป็นผู้ควร อภิรักษ์ ทักษิณา
ทั้งควรค่า อภินันท์ อัญชลี

นี้จึงเป็น นาบุญ คุณยิ่งใหญ่
ที่เกริกไกร ให้ผล ไพศาลศรี
บุญญเขต เลิศโลก โชคทวี
ธรรมภาคี อริยะ สังฆะพล.

พระเจดีย์ ศรีสถูป รูปพระพุทธ
งามพิสุทธิ์ สมสถาน บันดาลผล
ปราชญ์อุทิศ ด้วยเลื่อมใส ในกมล
ผองเรายล อิ่มมนัส ทัศนา

เป็นสถาน เตือนสังเวช เจตสำนึก
พึงระลึก เหตุปัจจัย ในสังสาร์
ไม่ประมาท บำเพ็ญบุญ สุนทรา
ปิ่มปัญญา ปริทรรศน์ วิวัฒน์ชัย

มงคลกาล ประจวบมา ณ บัดนี้
ปุณณะมี วิสาขะ อดิศัย
ประสูติ กาล เสมอฤกษ์ เกริกวิไล
จวบจอมไตร ตรัสรู้ สู่ นิพพาน

พระจันทร์เพ็ญ เด่นสรวง ดวงสว่าง
แจ่มกระจ่าง พร่างนภา ผ่องกสานติ์
วันสำคัญ โลกน้อมรับ ปฏิการ
สุขุมาล ปฏิบัติ ธรรมบูชา

เราทั้งหลาย หมายพร้อม ประชุมแล้ว
ยึดตามแนว ศีลธรรม นำสิกขา
จักน้อมมา ปฏิบัติ ด้วยปัญญา
ปิ่มสัทธา บูชาเทิด เลิศวลัญชน์

ถือธูปเทียน บุปผา คารวะ
สักการะ จิตกายา เกษมสันต์
ประทักษิณ ปฏิมา ภควันต์
ระลึกมั่น เจดีย์ ที่รวมใจ

ข้าแต่องค์ ทรงธรรม ชินสีห์
โดยอตี-ตารมณ์ สมวิสัย
ประจักษ์แจ้ง ในพระคุณ อบอุ่นใจ
สามรอบไซร้ ประทักษิณ มุนินทร

ขอพระองค์ ทรงรับ สักการะ
อันข้าพระ พุทธเจ้า อนุสรณ์
ทรงสถิต โดยพระคุณ สถาพร
ชนนิกร เกษมสันต์ นิรันดร์กาล.

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล (ภภภ)
รจนาถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในโอกาส
วันวิสาขบูชา ๒๕๔๕