Custom Search

Feb 18, 2017

ผศ.ทพญ.ดร.เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูร


ผู้รับพระราชทานทุนแผนก
ทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541Aug 28 , 2017
(Dentistry) “พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อวงการทันตกรรมและประชาชนชาวไทย” :โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางทันตกรรมและความรู้จาก ตัวแทนทันตแพทย์นักเรียนทุนอานันทมหิดล โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน และโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ ทพ.ดร.เอกมน มหาโภคา โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก และโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย ผศ.ทญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล ผศ.ทญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม วิทยาการก้าวหน้าของวิศวกรรมเนื้อเยื่อฟันทั้งซี่ รศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ Mod. ทญ.ดร.เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูรFeb 9, 2017

“ในหลวง ร.10” โปรดเกล้าฯ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


ที่มา : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_210425เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
แถลงผลการประชุมครม. ว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย
และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวง
จึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้
1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2.เป็นวันชาติ
3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

Feb 8, 2017

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร)

Feb 3, 2017

ป๋าตึก ภูษิก พัฒนปราการ

“เจาะใจ" : ป๋าตึก – ภูษิก พัฒนปราการ Style Icon คนดังของเมืองไทย ที่หลายๆท่านคงคุ้นหน้าเขาบ่อยๆ ตามงานสังคม งานแฟชั่นโชว์ และด้วยสไตล์การแต่งตัวที่จัดเต็มทั้งออกงาน ทั้งในการใช้ชีวิตปกติ ทำให้เขาเป็นขวัญใจวัยรุ่นเด็กแนวมากมาย