Custom Search

Jan 17, 2021

โครงการแก้มลิง
"...เมื่อ อายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันเคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ในแก้มลิง ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้มีที่เกิด เมื่อเราอายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปี มาแล้ว ลิงสมัยโน้นลิงโบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บในแก้ม น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ “โครงการแก้มลิง” เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้.."
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘

โครงการแก้มลิง เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ให้เป็นคลองพักน้ำขนาดใหญ่หรือ “แก้มลิง”
แล้วระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันโครงการแก้มลิงยังได้ขยายการดำเนินงานไปที่โครงการบรรเทา
อุทกภัยตามพระราชดำริ (แก้มลิงหนองใหญ่) จังหวัดชุมพร
และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย 


เอกสารอ้างอิงโดย http://www.kanchanapisek.or.th/projects/index.th.html

โครงการแก้มลิง (อธิบายเพิ่มเติม)
http://kamlingproject.blogspot.com/p/blog-page.html


แก้มลิง
Prapas Cholsaranon
คาราบาว