Custom Search

Feb 5, 2020

เลิกหรือรอด กับ ตัน อิชิตัน (ตัน ภาสกรนที)

ทุกคนเคยมีก้าวที่เดินพลาด มีความผิดที่เคยทำ อยู่ที่ว่าคุณจะจมปลักอยู่กับมัน หรือลุกขึ้นสู้ใหม่เพื่อให้ชีวิตเดินต่อ ...เลิกหรือรอด คำตอบอยู่ที่ตัวคุณ

EP.1 : เลิกหรือรอด กับ ตัน อิชิตัน (ตัน ภาสกรนที)EP.2 : เลิกหรือรอด กับ ตัน อิชิตัน (ตัน ภาสกรนที)EP.3 : เลิกหรือรอด กับ ตัน อิชิตัน (ตัน ภาสกรนที)


EP.4 : เลิกหรือรอด กับ ตัน อิชิตัน (ตัน ภาสกรนที)