Custom Search

Aug 27, 2016

โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 8 รอบนักษัตร พล.อ.เปรม เปรม ติณสูลานนท์


   26 ส.ค.59-ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กทม. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 8 รอบนักษัตร พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 96 ปี ทั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้เช่นกัน 
           ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.เปรม เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2541 สำหรับตำแหน่งสำคัญก่อนจะได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เคยดำรงตำแหน่งทางทหาร เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก รมว.มหาดไทย และนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นเวลา 8 ปี


Aug 13, 2016

ครูเงาะ Live - เคยมีเพื่อนแบบนี้บ้างไหม ? ข้อคิดดีมากพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ • The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen's 84th Birthday Anniversary 12th August 2016 (B.E. 2559)ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๗ รอบ)

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Royal Ceremonial Emblem in Commemoration of  the Celebrations on the Auspicious Occasion of 
Her Majesty the Queen's 84th (7th Cycle) Birthday Anniversary 
12th August 2016 (B.E. 2559)


อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ
อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐาน พระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวงศ์จักรี พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) เป็นสี วันพระราชสมภพ

นอกกรอบวัชรรัตน์ อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้าย - ขวา ว่าทรงงามสง่า ดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์ อันมีดอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง

ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (พุทธศักราช) ๒๕๕๙ระบายพื้นด้วยสีหงชาด (ชมพู) อันเป็นศรีของวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลเขียน อยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย

อันเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา (ป.จิตฺตลตา) จิตรลดาวัลย์นี้ ตามตำาราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน ชื่อสวน ๑ ใน ๔ แห่ง ของพระอินทร์ หมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนาวนิเวศน์สถานชื่อ พระตำหนักจิตรลดาฯอันเป็นที่ประทับเถาว์ไม้นี้ว่าเป็นเถาว์ไม้แห่งความหวังดุจด้วย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นความหวังแห่งชนทั่วไปยังชนให้ชื่นใจเหือดหาย จากยากไร้ทรงกอปรศิลปและวิชาชีพพระราชทานให้ ประชาราษฎร์จึงน้อมใจ ถวายพระพรให้ทรงเจรญิพระชนม์ยิ่ง


ออกแบบโดย อาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร
นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

Jul 26, 2016

26 ก.ค. 2559
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้โพสต์คลิปในเฟซบุ๊ค Yingluck Shinawatra
เป็นคลิปร้องเพลง"เพลงของเธอ" เพื่ออวยพรวันเกิด ดร.ทักษิณ ชินวัตร พี่ชาย โดยระบุว่า 
“ขอมอบเพลงนี้ให้พี่เป็นของขวัญแทนใจที่คิดถึง 
ในวันเกิดพี่ด้วยความรู้สึกที่รักและเคารพพี่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขตลอดไปนะคะ รักพี่เสมอค่ะ”

Jul 21, 2016

Ashton Kutcher Speech - Teen Choice Awards

Encouraging words from an unlikely source. Someone in Hollywood finally telling our kids (and whoever else is   listening) 3 keys: building a life rather than living one, find your opportunities, and always be sexy.