Custom Search

Apr 28, 2017

แต่ปางก่อน

คำร้อง / ทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร . รอคอยเธอมาแสนนาน ทรมานวิญญาณหนักหนา ระทมอยู่ในอุรา แก้วกานดาฉันปองเธอผู้เดียว
. เธอเอยแม้เราห่างกันแสนไกล ชายใดดวงใจฉันไม่แลเหลียว รักเธอแน่ใจจริงเชียว รักเธอรักเดียวนิรันดร์
. *แม้นมีอุปสรรคขวากหนาม 
. ขอตามมิยอมพลัดพรากจากกัน
. จะชาติไหน ไหน ไม่ยอมห่างไกลกัน
. ดวงจิตผูกพัน รักมั่นมีไว้เพียงเธอ 
. / . คงเป็นรอยบุญมาหนุนนำ รอยกรรม รอยเกวียนหมุนเปลี่ยนเสมอ ให้เราได้มาเจอะเจอ 
ฉันและเธอ พบกันร่วมสุขสมดังรอคอย

(ซ้ำ *)