Custom Search

Nov 27, 2009

แบบประกวดแบบอาคารรัฐสภา 5 แบบสุดท้าย


แบบที่ 1 ของนายธีรพล นิยม ชื่อ "สัปปายะสภาสถาน"
โดยคำว่า สัปปายะ แปลว่า สบาย ในทางธรรม
หมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี ซึ่งเมื่อก่อนประเทศวิกฤต
กษัตริย์จะสร้างสถานที่เพื่อปลุกขวัญกำลังใจ
โดยการดำเนินชีวิตทางโลกียะ จะมีโลกุตระคือธรรมะกำกับ
ซึ่งวันนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตความเสื่อมศีลธรรม
จึงต้องฟื้นจิตใจของคนในชาติ
จึงนำหลักการสถาปัตยกรรมไทยแบบแผนไตรภูมิตามพุทธคติ
มาเป็นแรงบันดาลใจออกแบบ โดยมีอาคารเครื่องยอดสถาปัตยกรรมไทย
อยู่ตรงกลางอาคาร และเป็นโอกาสที่จะเป็นรัฐสภาระดับโลก
ฟื้นสันติภาพ พลิกฟื้นจิตวิญญาณของมนุษย์โลก
โดยการสถาปนาเขาพระสุเมรครั้งใหม่ในยุครัตนโกสินทร์แบบที่ 2
ของบริษัทสถาปนิก 49 จำกัด
ออกแบบจากแนวคิดระบบการปกครองไทย
ที่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

ลักษณะอาคารจะเป็นอาคารสูงสองตึกด้านซ้ายและขวา
ตึกแรกเป็นที่ทำงานส.ส. ตึกที่สองเป็นที่ทำงานของส.ว.
โดยมีห้องประชุมตรงกลางสองห้องระหว่างอาคารทั้งสองคือ

ห้องประชุมรัฐสภา และห้องประชุมวุฒิสภา


แบบที่ 3
ของนายธรรมศักดิ์ อังศุสิงห์ ภายใต้แนวคิด
รัฐสภาเป็นสถาบันการปกครองที่สำคัญของไทย
รัฐสภาจึงควรเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
จึงนำดอกบัวที่เป็นดอกไม้ที่คนไทยใช้ไหว้พระ มาเป็นสัญลักษณ์
โดยตัวอาคารหลักมีลักษณะเป็นดอกบัวแบบที่ 4 ของบริษัทดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แนวคิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเมื่อปีพ. ศ. 2475
มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก จึงนำเอาพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นพานที่รองรับรัฐธรรมนูญ
มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ซึ่งอาคารหลักก็จะมีลักษณะเป็นพานแว่นฟ้า
แบบที่ 5
ของผศ.วิเชษฐ์ สุวิสิทฐ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะอาคารหลักเป็นอาคารสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
มีลานด้านหน้า มีอาคารบริวาร 2 อาคาร สำหรับเป็นที่ทำงานของส.ส.และส.ว.
มีศิลปินแห่งชาติร่วมออกแบบด้วย นอกจากนี้ยังนำแนวคิดวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งวัด บ้านเรือน

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมาผสมผสานมติชน
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

"นิคม" คาดรู้ผลประกวดแบบก่อสร้างตึกรัฐสภาใหม่วันนี้

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่1

ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. เกี่ยวกับเรื่องแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ว่า

ในขณะนี้มีดูๆ ไว้อยู่ 5 แบบ เน้นเรื่องการออกแบบให้อนุรักษ์พลังงาน

ให้มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 60 และส่วนอาคารรัฐสภาร้อยละ 40

พร้อมที่จอดรถไม่น้อยกว่า 2,000 คัน

เกณฑ์การเลือกแบบดูจากแนวความคิดในการวางผังแนวคิดมาจากอะไร

การตอบสนองความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของห้องประชุม

การเข้าถึงของประชาชนรวมทั้งคนพิการ

รูปแบบหรือเอกลักษณ์ความเป็นไทย

การอนุรักษณ์ความงามและรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก 13 คน

นายนิคม กล่าวต่วอ่า

คาดว่าจะรู้ผลในช่วงเวลาประมาณ 21.00น. วันนี้ (27 พ.ย.)

อาคารรัฐสภาใหม่จะมีมูลค่า 12,000 ล้านบาท

บนเนื้อที่ 3 แสนตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556