Custom Search

Nov 22, 2008

แต่งร้านให้ได้ล้าน-คิวแอดเวอร์ไทซิ่งทำเก๋ สร้างกระดาษรีไซเคิลเป็นสนามเด็กเล่น

อ.เอกพงษ์ ตรีตรง

เยาวชนของชาติคือ อนาคตที่สำคัญมากต่อประเทศ
ยิ่งเยาวชนมีคุณภาพประเทศชาติก็ไปรอด
สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์
คือ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
ให้แก่โลกของมนุษย์และกระแสเทรนด์ของโลก
ในยุคน้ำมันแพงและปัญหาสภาวะโลกร้อน


หมุนไปในทิศทางคล้ายคลึงกันทั้งโลก คือ
ความพยายามที่จะคิดค้นประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งคาดคะเนได้ว่าเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆ
จากนักคิด นักออกแบบทั่วโลกมากมายในปีนี้
และประเทศที่ช่วงชิงผลงานต้นแบบก็จะกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ยิ่งมีมากหลากหลายผลงานก็ยิ่งผลักดัน
ให้ประเทศเหล่านั้นเป็นผู้นำธุรกิจของโลกในที่สุด


ธุรกิจเอสเอ็มอี ร้านค้าปลีก ร้านค้าทั่วไป
ที่จะสำเร็จในยุคนี้ก็ต้องหันเหกระแสไปในด้านการออกแบบสร้างแบรนด์

สร้างบรรยากาศร้านกันมากขึ้นไปจนถึงการคิดค้นแนวทางใหม่ๆ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการให้บริการใหม่ๆ

นำเสนอต่อสังคมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งต่อธุรกิจ

บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ผู้นำด้านระบบการพิมพ์สื่อโฆษณาหลากหลายได้จับมือ

ร่วมกับรายการอยู่สบาย และดีไซน์นิวส์
ทางเนชั่นแชนแนล จัดโครงการประกวดงานออกแบบ
ชื่อว่า P.O.P Design Award
และได้ตัดสินในรอบชิงชนะเลิศไปแล้ว
โดยโจทย์คือ

การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์สนามเด็กเล่น "Play Ground"
จนเป็นที่ประทับใจของกรรมการและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก
เพราะทึ่งกับการผลิตจริงของนักศึกษาเยาวชน
ซึ่งเป็นไปได้อย่างไรที่กระดาษ เศษกระดาษ
และการพิมพ์สามารถสร้างพื้นที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้ดีขนาดนี้
ยกตัวอย่างผลงานของกลุ่มแรก กลุ่มผู้ได้รับ รางวัลชมเชย ได้แก่


1. น.ส.เมธชา นาคมั่น

2. น.ส.กษมา วงศ์กฤช

3. น.ส.วิลาวัลย์ สระทองหน


นักศึกษาจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สร้างผลงานในหัวข้อ "เรือโจรสลัด"
น่าประทับใจกับการออกแบบโครงสร้างด้วยกระดาษ

เป็นอาคารขนาดเล็กคล้ายเรืออย่างสวยงามและแข็งแรงได้ขนาดนี้
เสมือนโครงสร้างถาวรก็ว่าได้
ผลงานกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่


1. นายณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์

2. นายวศิน ตรีธาราทิพย์

3. น.ส.ปานวาด สัจถาวร


ชื่อผลงานในหัวข้อ "The Popup"
จากคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประทับใจกลุ่มนี้ด้านไอเดีย
ที่ประยุกต์ออกมาในลักษณะมัลติฟังชันก์อเนกประสงค์
ทดลอง ทดสอบการเล่นของเด็กอย่างถึงใจที่สุด
ในความหลากหลายรูปแบบในชิ้นเดียวกัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่1. น.ส.พรพิมล จุ้ยประเสริฐ

2. น.ส.สุมาลี รื่นจิตต์

3. น.ส.ภัทร์พิมล อ่อนพลุ้ย


นักศึกษาจากภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงานในหัวข้อ "Adventure in Little Jeed"
ชนะใจกรรมการตรงที่การสร้างเมืองจำลองในจินตนาการ
ประทับใจด้วยการถ่ายทอดจากสเกตดีไซน์มาเป็นผลงาน 3 มิติ
เหมือนจริงไปจนถึงการทดสอบผลงานด้วยน้องๆ เด็กเล็กจริงๆ
ที่นิยมและเลือกเข้าไปทดลองเล่นมากที่สุด
ก็แปลว่ากลุ่มเป้าหมายชื่นชอบมากเป็นพิเศษนั่นเอง

และนี่เป็นอีกกิจกรรมที่มีการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบเสมือน
ด้วยโจทย์จากกระดาษนำมาสร้างจริงแก้ปัญหาจริง

ทดสอบทดลองจากผู้ใช้จริงอันมีผลต่อ
การประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่ๆ
ให้แก่โลก
จากสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบโครงการนี้

เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ที่กลายเป็นกระแสเทรนด์ที่มีอิทธิพลต่อโลก
โดยบริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
และรายการอยู่สบายดีไซน์นิวส์

ได้ร่วมจัดโครงการนี้อย่างสำเร็จครับ