Custom Search

May 3, 2009

ศาตราจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์


21/1/2009
หนังสือ "อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์" ที่หนาเกือบ 700 หน้าเล่มนี้
จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่เป็นครั้งที่ 3 โดยเพิ่มเนื้อหา
เรื่องราวชีวิตของลูกศิษย์และอาจารย์
ซึ่งเป็นตำนานเล่าขานถึงความรัก
ความผูกพัน และความใฝ่ฝันในศิลปะ ที่ได้บันทึกเรื่องราวความจริง
ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมเล็ก ๆ ของรั้วโรงเรียนศิลปะ
ระหว่างอาจารย์ฝรั่งกับนักเรียนไทย ที่เหล่าลูกศิษย์ได้ร่วมกันบันทึกไว้
ให้คนในรุ่นปัจจุบัน และอนาคตได้รับรู้


ชำเรือง วิเชียรเขตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ปี 2539
กล่าวถึง อ.ศิลป์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ในตอนหนึ่งว่า

"อ.ศิลป์ เหมือนพ่อ ญาติ เหมือนครอบครัว ท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคน ปีก่อนที่ท่านจะเสีย ผมช่วยท่านสอน ซึ่งในปีนั้นเด็กทำงานดีทุกคน ท่านก็ชมแล้วพูดว่า นาย ๆ ฉันเห็นเด็
กทำงานได้อย่างนี้ ฉันนอนตาหลับนาย แล้วอีกไม่ถึง 2 เดือนท่านก็เสียชีวิต"

ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2548 เล่าเรื่องราวที่ประทับใจในตัวอาจารย์ฝรั่งไว้ว่า "ตอนที่จะมาสอนหนังสือที่โคราช อาจารย์บอกว่านายต้องเป็นคนดี เป็นตัวอย่างของเด็ก แล้วยังบอกอีกว่า ไปสอนเด็ก เราต้องดูแลเขาแล้วค่อยสอน อย่าไปบังคับเขา เราเป็นครู เด็กเขาอยากเป็นยังไง เราต้องสอนให้เขาเป็นอย่างนั้น"


วัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2544 กล่าวถึง อ.ศิลป์ ไว้ว่า
"ผมไม่เคยภาคภูมิใจ ในกิจกรรมอันใดของสมมุติสัจจะในชีวิต ที่เคยได้มี ได้ทำ ได้เป็น ไม่เคยให้ความสลักสำคัญกับโลกธรรมเหล่านั้น มีเพียงสิ่งหนึ่ง สิ่งเดียวที่เคยได้มี ได้เป็น นั่นคือ ลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี"


เรื่องราวที่น่าประทับใจของอาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ ยังมีอีกมากมาย ที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ โดยรายได้จากการจำหน่าย หนังสือ “อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์” จะนำเข้าสำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี กองทุนอนุรักษ์และพัฒนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
หนังสือ "อ.ศิลป์กับลูกศิษย์" ราคาเล่มละ 500 บาท หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไป