Custom Search

Dec 11, 2010

TV24 คน คม คิด วรากรณ์ สามโกเศศ

โอวาทจากอธิการบดีในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552


http://www.dpu.ac.th


รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, บัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2552,รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 19 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว 'วรากรณ์ สามโกเศศ' 
ระบุถึงการยื่นหนังสือลาออกจากตำเเหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ใจความว่า
ขอเรียนท่านผู้ใหญ่และบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไถ่ถามกันอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะเลิกทำงานอธิการบดี
ซึ่งเป็นงานหนักที่เหมาะกับคนหนุ่มสาวมากกว่าเสียที แก่จนได้ที่ขนาดนี้แล้ว ควรมาทำงานระดับนโยบายกันให้มากกว่านี้ได้แล้วก่อนตาย 
ก็อยากบอกว่าบัดนี้สมใจท่านกันแล้วครับผมได้ยื่นใบลาออกจาก
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แล้วเมื่อเช้านี้ จะมีผลตั้งแต่ 1ก.พ. เป็นต้นไป
"ผมใคร่ครวญมานานแล้วและเห็นว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะจะครบวาระพอดี
ผมจะไม่ขอรับตำแหน่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยอีก เพราะไม่อยากให้มีปัญหา ่ ผลประโยชน์ทับฃ้อน ่ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในอนาคต"
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต่อว่า รู้สึกอาลัยรักเพราะทำงานมา 12 ปี
เป็นศาสตราพิชาน 3 ปีและอธิการบดี 9ปี
ผมได้รับความร่วมมือความรักและความปรารถนาดีอย่างซึ้งใจจากเพื่อนร่วมงานและนักศึกษา
อีกทั้งได้รับความกรุณาจากท่านนายกสภาฯ ท่านอุปนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการให้คำชี้แนะในการทำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใบอนุญาตได้ให้ความกรุณาและการสนับสนุนแก่ผม
เป็นพิเศษอย่างยิ่งมาโดยตลอด
ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีและท่านผู้บริหารทุกท่านสำหรับการทำงานที่ผ่านมา
ขอให้นักศึกษาและศิษย์เก่าที่รักทุกคนเจริญรุ่งเรือง เป็นกำลังสำคัญของชาติ.การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์
ไม่มีอะไรที่หยุดอยู่กับที่ ผมจะมีเวลามากขึ้นในการทำงานให้สังคมและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในยามที่ยังมีร่างกายแข็งแรงอยู่
พวกคนรุ่นผมที่ต้องการมีชีวิตที่มีความหมาย รอไม่ได้ครับ เรามีเวลาจำกัด