Custom Search

May 29, 2007

ข้อมูลจาก"โลก 100 คน" : Varakorn.com


รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
ในโลกที่มีประชากรปัจจุบันประมาณ 6,000 ล้านคน มีสถิติในเรื่องต่างๆ มากมาย
จนไม่เห็นชัดเจน

หากย่อโลกของ 6,000 ล้านคน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ
ที่มีประชากร 100 คน อาจทำให้เห็นบางภาพได้ชัดเจนขึ้นใน 100 คนของหมู่บ้านนี้

มีคนเอเชีย 57 คน
คนยุโรป 21 คน
คนในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ 14 คน
และคนอาฟริกา 8 คน

โดยเป็นหญิง 52 คน
ชาย 48 คน

70 คนเป็นคนผิวสี (เหลืองหรือดำ)
ส่วนอีก 30 คน เป็นคนผิวขาว (คอเคเซียน)

89 คนเป็นรักต่างเพศ
และ 11 คน เป็นรักร่วมเพศ

6 คนใน 100 คน เป็นเจ้าของทรัพย์สินร้อยละ 59 ของทั้งโลก
และทั้ง 6 คนนี้เป็นคนอเมริกัน

ในด้านความยากจน ใน 100 คนนี้มีอยู่ 19 คน ที่ยากจนสุดสุด
ชนิดมีปัจจัยสี่ไม่ครบ มีรายได้ต่ำกว่าวันละ 1 เหรียญสหรัฐ
(ปรับค่าครองชีพแล้วเพื่อให้ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้)
กระจายอยู่ในเอเชียใต้ (อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน) 7 คน
ในแอฟริกา 5 คน ในเอเชียตะวันออก (จีน พม่า เขมร ลาว ไทย) 4 คน
และในละตินอเมริกาและตะวันออกกลาง 3 คน

สำหรับคนที่มีฐานะดีขึ้นมาเล็กน้อยมีรายได้วันละ 1-2 เหรียญสหรัฐ
แต่ก็ยังยากจนคือพอมีปัจจัยสี่แต่ก็ขาดสิ่งอื่นๆ อีกมากมายมีอยู่ 28 คนใน 100 คน

ดังนั้นเมื่อรวมคนยากจนสุดสุด
กับยากจนเข้าด้วยกันแล้วก็มีจำนวน 47 คน (19+28)
คนเหล่านี้บางส่วนไม่มีอาหารกินครบทุกมื้อ
และไม่มีน้ำสะอาดบริโภคอย่างเพียงพอ
ขาดบริการสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน ขาดโอกาสการศึกษา ฯลฯ
จนอาจเรียกได้ว่าไม่มีความเป็นอยู่สมฐานะ
แห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงในแต่ละวัน
มีคนตายด้วยสาเหตุจากความยากจนนี้ 0.33 คน

(พูดคร่าวๆ ว่า 3 วัน ตายครบ 1 คน)
โดยตายด้วยโรคมาลาเรีย วัณโรค ท้องเสีย โรคติดเชื้อ ฯลฯ ในหนึ่งปี


ใน 100 คนนี้จะตายด้วยมาลาเรีย 0.5 คน เกือบทั้งหมดเป็นเด็กที่อยู่ในแอฟริกา
ถึงแม้จะเป็นโรคที่ป้องกันได้และรักษาได้ก็ตามที
เมื่อดูสถิติแล้วจะเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีเพียง 53 คนเท่านั้น
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเรียกว่า
"พอไปได้" กล่าวโดยทั่วไปคนในสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก

และบางประเทศในเอเชียมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าคนในภูมิภาคอื่นๆ


ที่น่าสนใจก็คือสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรอยู่ในหมู่บ้านนี้เพียง 5 คนเท่านั้น
แต่ มีความกินดีอยู่ดีเป็นพิเศษเหนือกว่าคนเกือบทั้งโลก
ในจำนวน 5 คนนี้มีอยู่ 0.16 คน
ที่มีรายได้มากกว่าปีละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
สำหรับคนไทย ใน 100 คนนี้มีคนไทยอยู่ 1 คน
บางส่วนของร่างอยู่ในประเภท
มีรายได้ต่ำกว่า 2 เหรียญสหรัฐต่อวัน

และบางส่วนของร่างมีรายได้ทัดเทียมกับ 5 คน
ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำความสามารถ
ในการอ่านออกเขียนได้ของหมู่บ้านแตกต่างกันมาก
คนยุโรป คนอเมริกาเหนือและใต้อ่านออกเขียนได้เกือบทั้งหมด
บุคคลที่อ่านออกเขียนได้น้อยที่สุดมาจากประเทศแถบแอฟริกา
โดยเฉพาะสมาชิกที่มาจาก Chad
(อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 25.5)
Mali (ร้อยละ 19) Niger (ร้อยละ 14.4)
และต่ำสุดในโลกคือ Burkina Faso (ร้อยละ 12.8)
ถึงแม้แอฟริกาจะมีจำนวนประชากรน้อยกว่าเอเชียมาก
(8 คน เมื่อเทียบกับ 57 คน)


แต่ 5 ใน 8 คนยากจน ในขณะที่เอเชียมีคนยากจนประมาณ 11 ใน 57 คน
ข้อเท็จจริงที่ว่า
47 คนใน 100 คนบนโลกยากจน
(ข้อมูลของธนาคารโลก)อาจทำให้บางคนใน 53 คนที่มีฐานะ "พอไปได้"
ที่รู้สึกว่ายังรวยไม่พอได้หยุดคิด

และซาบซึ้งในความโชคดีของตนเอง


คนที่มีปัญหาประจำวันไม่รู้ว่ามื้อเที่ยงนี้จะกินอะไรดี
หรือกลุ้มใจเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือก
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยี่ห้อไหนดีหรือจู้จี้ในการเลือกของฟุ่มเฟือย
ควรละอายใจตนเอง
และหยุดความเรื่องมาก
ถ้าใครตื่นนอนขึ้นมาแล้ว
ไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีอาหารกินครบทั้งวันหรือไม่
ไม่ต้องห่วงเรื่องถูกคุกคามถูกจับติดคุกติดตะราง
(โดยไม่ได้โกงบ้านโกงเมืองไว้
และไม่ได้ทำอะไรชั่วๆ ไว้)


มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพอควร
เมื่อเจ็บป่วยไข้ได้รับการรักษา
ชีวิตพอมีอนาคต ได้รับความบันเทิงหย่อนใจ
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
ชีวิตสุขสบายตามสมควร (น้ำไม่ถึงกับท่วมมิดจั่วบ้าน) ฯลฯ


ท่านนับว่าเป็นคนโชคดีอย่างยิ่งแล้วในโลก
จงพอใจและซาบซึ้งกับทุกสิ่งที่ท่านได้รับ
เพราะมีคนอีกมากมายเกือบครึ่งหนึ่งในโลกที่มีชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน

และอยู่กินด้วยความลำบาก
การที่บางคนมองชีวิตคนอื่นว่ามีความสุขมากกว่าเขา
จนใจเขาอาจไม่เป็นสุข อาจเป็นเพราะว่า
เขายังไม่เคยเห็นตอนพวกเขาเหล่านั้นมีทุกข์


การมีความพอใจและหาความสุขจากสิ่งที่ตนเองมีในระดับ "พอเพียง"
น่าจะเป็นหนทางดำเนินชีวิตที่ฉลาดกว่า
เอาความสุขของตนเองไปแขวนไว้กับความสุขของคนอื่นกระมัง