Custom Search

May 11, 2007

ว่ายน้ำไม่เก่ง บินไม่สูง


สัญญา คุณากร เปรียบตนเองเมื่อครั้งทำงานเป็นสถาปนิกควบคู่กับงานบันเทิง
ว่าเหมือนเป็ด ว่ายน้ำ บินก็ได้ แต่ว่ายน้ำไม่เก่ง บินไม่สูง จึงมีคนสอนเขาว่า
เมื่อทำอะไรควรทำอย่างเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น
แต่เขาเป็นพิธีกรยอดนิยมคนนี้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต
เพียงความสำเร็จในหน้าที่การงาน
และเขาก็มีความสุขกับงานที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้