Custom Search

Apr 30, 2012

บทสวดมนต์"การสวดมนต์" คือการอธิฐานจิต กล่าวเช่นนั้นคงไม่ผิดนัก
เนื่องจากการสวดมนต์ดำรงอยู่คู่สังคมมนุษย์มายาวนาน
เรามักสวดมนต์เพื่อขับไล่ความชั่วร้าย
สวดมนต์เพื่อขอความสวัสดีมีชัย
สวดมนต์เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น