Custom Search

Apr 28, 2012

"ชีวิตนี้ เพื่อใคร" ~ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ


งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๒๑
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔