Custom Search

Apr 8, 2012

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเจ้าฟ้า ในดวงใจ แห่ง วชิราวุธวิทยาลัย