Custom Search

Jul 24, 2011

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แจ้งสมาชิกจัดการเว็บละเมิดได้ทันทีมติชนออนไลน์

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553


ชมรม ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แจ้งสมาชิกจับตาเว็บท่า
หากพบนำข่าว/ภาพไปใช้ไม่ได้รับอนุญาต ให้เก็บข้อมูล
เตรียมดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

เผยมีเพียง 3 เว็บพร้อมลงนามเอ็มโอยู

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (http://chavarong.net/)
ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
(Society for Online News Providers- SONP)
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า
ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้า การจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou)
กับเว็บท่า (portal web) ในการใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์สมาชิก
หลังจากได้เปิดโอกาสให้เว็บท่าต่างๆ
แสดงความจำนงจะทำบันทึกข้อตกลง
และเว็บไซต์สมาชิกได้ส่งร่าง mou ไปให้เว็บไซต์เหล่านั้น
พิจารณาลงนามแล้ว ปรากฏว่า
มีเว็บไซต์ที่ลงนามในร่าง mou ส่งกลับมายังชมรมฯ แล้ว 2 แห่งคือ
www.kapook.com และ www.mono2u.com
และมีเว็บไซต์ www.thaiza.com
แจ้งความประสงค์เข้ามาล่าสุด


ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กล่าวอีกว่า
ที่ประชุมยังมีมติว่า ชมรมฯ ได้ให้เวลากับเว็บท่าต่างๆ
มาพอสมควรแล้วในการพิจารณาว่าจะทำข้อตกลงร่วมกันหรือไม่
ดังนั้น นับจากนี้เป็นต้นไป เว็บไซต์สมาชิกจะร่วมกันจับตาเว็บไซต์ต่างๆ
ที่นำข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกไปใช้ ยกเว้นเว็บไซต์ 3 แห่งข้างต้น
หากมีการนำข่าวหรือภาพข่าวของสมาชิกไปใช้
ให้สมาชิกดำเนินการเก็บข้อมูลการละเมิดเอาไว้
แล้วแจ้งไปยังประธานชมรมเพื่อประสานกับ
ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการกับเว็บไซต์นั้นๆ
ต่อไป โดยจะมีมาตรการ 3 ระดับ เริ่มจากเตือนครั้งแรก
เตือนครั้งที่ 2 และดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งสามารถเอาผิดได้ทั้งตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์สำหรับชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์
และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจาก
เว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง
และส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับ
ผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการนำข่าวสารจาก
เว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์
โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์
ในการสร้างสรรค์งานเขียนและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับ
สำหรับผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมแล้ว ได้แก่
บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด (www.manager.co.th)
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (www.thairath.co.th)
บริษัท เดลินิวส์เว็บ จำกัด (www.dailynews.co.th)
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
(www.matichon.co.th, www.khaosod.co.th )
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
( www.bangkokpost.co.th , www.posttoday.com ,
www.gurubangkok.com, www.student-weekly.com)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ งคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
( www.nationmultimedia.com ,
www.komchadluek.com , www.bangkokbiznews.com)
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
( www.siamsport.co.th , www.siamdara.com ,
www.siamsporttv.com , www.sbt.co.th , www.fhm.in.th)
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (www.thannews.th.com)
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (www.innnews.co.th)
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (www.siamrath.co.th)
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ ( www.daradaily.com )
หนังสือพิมพ์แนวหน้า (www.naewna.com)
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ( www.chiangmainews.co.th )
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
( www.thaipbs.or.th ) และ บมจ. อสมท (www.mcot.net)