Custom Search

Apr 20, 2011

หนูดี วนิษา เรซ 2http://teetwo.blogspot.com/2007/09/blog-post_10.html
http://teetwo.blogspot.com/2011/04/3.html

http://www.mfu.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 22-26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดในโครงการนี้ได้แก่การบรรยายพิเศษโดย “คุณหนูดี” วนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอัจฉริยภาพ (เพียงคนเดียวในไทย) ผู้ชนะล้านที่ 15 รายการ "อัจฉริยะข้ามคืน" ผู้นำเสนอแนวคิด " คนทั่วไปก็สร้างและฝึกฝนให้เป็นอัจฉริยะได้เช่นกัน" และผู้เขียนหนังสือ "อัจฉริยะสร้างได้" ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้ารับฟังจำนวนกว่า 1,700 คน

ช่วงแรกของการบรรยาย “คุณหนูดี” ได้กล่าวถึงการเจริญเติบโตของสมอง ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าสมองของคนเราจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออยู่ในช่วงวัยเด็กตอนปลาย แต่จริงๆ แล้วสมองของคนเราจะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ 25 ปี ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายที่ยังเป็นเยาวชนต่างรู้สึกว่าตนเองยังสามารถพัฒนาความสามารถได้อีกหลายด้าน

สำหรับคำว่า “อัจฉริยะ” ของคุณหนูดี หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมของตนเองได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ “คุณหนูดี” ยังได้กล่าวกับบรรดาครู ผู้ปกครองด้วยว่า ความเป็นอัจฉริยะมีอยู่ในเด็กทุกคน เพียงแต่ว่าจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและถูกจังหวะ และอย่าตัดสินความเป็นอัจฉริยะของเด็กแต่ละคนด้วยบรรทัดฐานของบุคคลอื่น

นอกจากนี้ “คุณหนูดี” ยังได้แนะนำหลักการง่ายๆ ที่จะบำรุงสมองให้พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่น การดื่มน้ำบริสุทธิ์อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เพราะสมองของคนเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 80% นอกจากนี้ยังแนะนำให้เด็กๆ หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ และน้ำอัดลม เพราะนอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้ว กาแฟและน้ำอัดลมยังไปทำลายประสิทธิภาพการทำงานของสมองอีกด้วย “คุณหนูดี” ได้แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนในตอนเช้า และมื้อเย็นควรเป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกาย

สุดท้าย “คุณหนูดี” ได้แนะนำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามใช้สมองให้เต็มที่ อย่ากังวลถึงประสิทธิภาพของตนเอง เพราะการกังวลจะเป็นตัวปิดกั้นการทำงานของสมองและขีดความสามารถในการเป็นอัจฉริยะของตน


ด้านนักเรียนที่เข้าร่วมการบรรยายอย่าง ด.ช.อุกฤษ เกเย็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ที่จริงแล้วผมติดตามผลงานของพี่หนูดีมาตลอดตั้งแต่ที่พี่หนูดีเป็นผู้ชนะเลิศล้านที่ 15 ของรายการโทรทัศน์แล้วครับ ผมชอบในความเก่งของพี่หนูดีมาก ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทั้งชาติว่าคนไทยก็เก่งได้ไม่แพ้ชาติอื่นๆ การเข้าร่วมฟังในวันนี้ผมจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดในชีวิตประจำวันของผมครับ”

น.ส.ลาตีปะ แวอาลี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ ชั้นปีที่ 4 นิสิตที่เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีของสภานิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ณ มฟล. ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหนูดี กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามารับการบรรยายของคุณหนูดี ทำให้ตัวเองได้รู้จักการทำงานของสมองเพิ่มมากขึ้น ได้รับเคล็ดลับต่างๆ ในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของสมองของตนเอง รวมไปจนถึงร่างกายของตนเองด้วย และคุณหนูดียังมีวิธีการบรรยายที่ไม่น่าเบื่อทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมฟังมีส่วนร่วม ทำให้เรื่องที่ฟังดูยากในการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน”--------------------------------------------------------------------------------