Custom Search

May 15, 2010

เก็บศัพท์หนังดัง ไอรอนแมน 2 : Iron Man 2


Iron Man 2 (ไอรอน แมน 2) ภาพยนตร์ภาคต่อจาก
ที่เคยฉายภาคหนึ่ง ไปเมื่อสองปีก่อน
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเด็ก ๆ มีหุ่นยนต์ Iron Man
วางขายให้ได้สะสม เด็ก ๆ
ที่ยังปิดเทอมอยู่ไปชมได้ก่อนเปิดเทอม

ถือว่าเป็นของขวัญวันเปิดเทอม
invention (อินเฝนชั่น-)
คำศัพท์คำนี้อยากให้น้อง ๆ หนู ๆ ท่องไว้ให้ได้ค่ะ
เพราะเจอบ่อยในบทอ่านต่าง ๆ ในบทเรียน
ในข้อสอบคำนี้เป็นคำนาม มาจากคำว่า
invent หมายถึง ประดิษฐ์ คิดขึ้น หรือ อาจใช้ในความหมายว่า
แต่งขึ้น กรุขึ้น ก็ได้ค่ะ เป็นคำนามเติม – ion เข้าไป
หมายถึง การประดิษฐ์ หรือของที่ประดิษฐ์ขึ้น
พระเอกมนุษย์เหล็กในเรื่องนั้นล้วนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาประดิษฐ์ขึ้น
จนใคร ๆ หรือรัฐบาลก็อยากได้ความรู้
เทคโนโลยีนั้นไปใช้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์รบในสงคราม

secure (ซิครูย-) ลองถามคนกรุงเทพฯ ดูจะรู้ซึ้งถึงคำนี้ดีมาก ๆ
ในตอนนี้ค่ะ การอ้างทำสงครามในภาพยนตร์
หรือแม้แต่ในเรื่องจริงก็คงเหมือนกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
คำนี้มาจากรากศัพท์ว่า se – ปราศจาก + cure หรือ care
มาจากรากศัพท์เดียวกันคือ concern แปลจากรากศัพท์คือ
ปราศจากความกังวล เป็นห่วงนั้นก็คือ ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
คำนี้เป็นคำกริยา หรือคุณศัพท์ก็ได้ค่ะ
คำตรงกันข้ามคือ insecure ที่ไม่มั่นคง
ที่ไม่ปลอดภัย เติม in- เข้าไปทำให้เป็นคำตรงกันข้ามง่าย ๆ ค่ะ

property (พรอพ-เออะทิ) คำนี้อาจกลายเป็นคำคุ้นหูของคนไทย
เพราะ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทที่จัดการเรื่อง อสังหาริมทรัพย์
คำนี้มีหลายความหมาย และแน่นอนหมายถึง
ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง หรือที่เราเรียกว่า อสังหาริมทรัพย์
บางครั้งใช้คำว่า real property หรือ real estate ก็ได้ค่ะ
แต่คำนี้ในภาพยนตร์ ใช้ในความหมาย ว่า ทรัพย์สมบัติ
ในความหมายกว้าง ๆ อย่างที่
Tony ถามวุฒิสมาชิกว่า You want my property?
คุณอยากได้ ทรัพย์สมบัติของฉันเหรอ
นอกจากนี้ยัง ใช้ property ในอีกความหมายหนึ่งคือ
คุณสมบัติ สภาพ เงื่อนไข
อย่างที่เราเห็นบ่อยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลองคลิกขวาดูก็จะเห็นคำว่า properties
ซึ่งอยู่ด้านล่างสุด บอกลักษณะของ file หรือ program นั้น ๆ ค่ะ

“Bullets cannot be recalled.
They cannot be uninvented.

But they can be taken out of the gun.”
Martin Amis

เราไม่สามารถเรียกกระสุน ที่ยิงออกไปแล้วให้กลับเข้ามาได้
และเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับผู้คนหยุดประดิษฐ์คิดค้นกระสุน
แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือ เอาลูกกระสุนออกจากปืนซะ
หยุดยิง และหยุดฆ่าผู้คน.

Oy ดลินิวส์
moviegoer__oy@yahoo.com