Custom Search

Sep 23, 2007

โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ของ วรากรณ์ สามโกเศศ : Dr. Varakorn Samakoses
สำนักพิมพ์ openbooks:
เป็นความโชคดีของผู้อ่านที่ วรากรณ์ สามโกเศศ
เป็นนักอ่านตัวยง อ่านทุกวัน อ่านหลากหลาย อ่านมาก อ่านเร็ว และอ่านเป็น

เป็นความโชคดีของผู้อ่านที่
วรากรณ์ สามโกเศศ ใจกว้างอย่างยิ่ง
สนุกกับการเรียนรู้อย่างยิ่ง มากความสนใจอย่างยิ่ง ต่อสาขาวิชาหลากหลาย

ไม่เฉพาะวิชาการเศรษฐศาสตร์ที่หลอมรวมเป็นตัวตนของเขาเท่านั้น
เป็นความโชคดีของผู้อ่านที่
วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเล่าเรื่องตัวยง
ชอบเล่า ชอบสอนที่สำคัญ เล่าสนุก สอนสนุก มากด้วยสีสัน

เป็นความโชคดีของ openbooks ที่ วรากรณ์ สามโกเศศ
มอบข้อเขียนหลากรสว่าด้วยเรื่องสารพัดสารเพจำนวนกว่า 120 ชิ้น
ที่คณะบรรณาธิการคัดสรรจากข้อเขียนทั้งหมดกว่า 1,000 ชิ้น
ในรอบทศวรรษมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือชุดรวม 3 เล่ม ได้แก่

"First"
"Best" และ "Different"
รับรองได้ว่าอร่อยทุกรส


คำนำผู้เขียน(โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี)

ถึงแม้หนังสือในชุดเศรษฐศาสตร์สำหรับประชาชน
หรือเข้าใจเศรษฐศาสตร์โดยไม่ต้อง
แบกกระไดมาอ่านจะขาดตอนไปพักหนึ่ง
ไม่ออกมาอย่างสม่ำเสมอ
แต่ยืนยันได้ว่าใจของผู้เขียน มิได้ห่างจากการ
รับใช้ท่านผู้อ่านเลยแม้แต่น้อย
ความง่ายและธรรมดา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์

ยังเป็นหลักในการนำเสนอ
'ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง'

หนังสือเล่มใหม่ในชุดดังกล่าวอยู่เหมือนเดิม
เศรษฐศาสตร์ได้ชื่อว่าเป็น 'Dismal Science'
หรือ'ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง'
เพราะยืนยันว่าทุกอย่างมีต้นทุน จะได้อะไรมาสักอย่าง

ต้องเอาบางสิ่งหรือหลายสิ่งไปแลกเสมอ
ดังเข้าทำนอง 'โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี'
แม้จะมีคนให้หนังสือเล่มที่ถืออยู่นี้ก็ตาม
ท่านก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายอยู่ดี
เพราะในโอกาสต่อไปท่านก็จำเป็น
ต้องตอบแทนผู้ให้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
สิ่งนั่นก็คือต้นทุน ถ้าท่านไม่ตอบแทนเลย

ท่านก็อาจสูญเสียมิตรภาพ
ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของต้นทุนที่ท่านต้องจ่ายอยู่นั่นเอง
ยิ่งถ้าท่านได้รับมาแล้ว และอ่าน
ยิ่งมีต้นทุนสูงขึ้น เพราะต้องเสียเวลาอ่าน
และเวลาที่เสียไปนี้ท่านอาจเอาไป

ทำอะไรอื่นๆได้มากมาย
ดังนั้น การอ่านจะเข้าท่าก็ต่อเมื่อ

ท่านได้รับประโยชน์สมกับเวลาที่เสียไป
ผู้เขียนมั่นใจว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจาก
การอ่านหนังสือเล่มนี้คุ้มกับต้นทุนเวลาที่เสียไป
ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนแถมเพิ่มขึ้นอัน
เกิดจากการจ่ายค่าหนังสือก็ตามที
อย่างไรก็ดีถ้าท่านคิดแต่จะคอยคนเอามาให้

ท่านก็จะเสียอารมณ์โดยใช่เหตุ
ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ซื้อเสียแต่ในบัดดล
ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์มติชน
ผู้กรุณาคัดเลือกจข้อเขียนและดำเนินงานบรรณาธิการให้
และขอบคุณอาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ช่วยเป็นธุระให้เสร็จเรียบร้อย
ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ได้ให้เกียรติแก่ผู้เขียนเสมอมา

หากมีสิ่งใดผิดพลาด
ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ด้วยความคารวะแต่ผู้เดียว
ด้วยความสำนึกในไมตรีจิตเสมอ

วรากรณ์ สามโกเศศ


> ผลงานของ อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ : http://www.dpu.ac.th/laic/page.php?id=5752