Custom Search

Jun 10, 2017

แจ็ค หม่า...อย่าหมดหวังชายตัวเล็กๆผ่อมกะหร่อง ไม่ได้เป็นอัจฉริยะ
ไม่ได้จบสถาบันดัง
โดนปฏิเสธรับเข้าทำงาน
ปฏิเสธรับเข้าเรียนต่อครั้งไม่ถ้วน
แต่เขาเชื่อในฝัน...และเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่