Custom Search

Mar 4, 2014

เพลง โลกสวยด้วยมือเรา

คำร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนองโดย อภิไชย เย็นพูนสุข

เนื่องจากป่าไม้ของเราได้ถูกทำลายขึ้นทุกวัน ในคอนเสิร์ต Earth Day มีจุดประสงค์จัดขึ้นมาเพราะได้เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดเพลงนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 จนกระทั่งปัจจุบัน เพลงนี้ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์โลก โดยคอนเสิร์ตนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ที่กองทัพบก ท่ามกลางจำนวนผู้ชมนับแสน

เพลง โลกสวยด้วยมือเรา ร่วมในโอกาส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 และ บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 25 ปี (11 พฤศจิกายน 2532 )