Custom Search

Aug 18, 2007

คุยกับ ต้นกล้าสถาปนิก : A49.COM

From T2
From T2


“คุยกับ ต้นกล้าสถาปนิก Conversations with Architects” 


1.คุยกับต้นกล้าสถาปนิก (CONVERSATIONS WITH ARCHITECTS)
2.คุยกับสถาปนิกหญิง (CONVERSATIONS WITH ARCHITECTS)
ในเล่ม จะประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์จาก สถาปนิก นิธิ สถาปิตานนท์
จะถามในหลากหลายแนวคิดของแต่ละคน มีทั้ง สนุก ยียวนกวนประสาท ฮาๆ ก็มี
ซึ่งบุคคลที่มาพูดคุยก็ถือได้ว่า เป็น Young Architects ของไทย
เนื้อหา : จะถามตั้งแต่ สมัยเรียน จนจบ เริ่มทำงาน และมาจนถึงปัจจุบัน
และก็นำผลงานที่เด่นๆ ของแต่ละคนมาผู้คุยด้วย
ผมมองว่า เป็นการดีมากที่มีหนังสือแบบนี้มาให้ทุกท่านได้อ่าน
ซึ่งก็จะได้เป็นการ Review ตัวเองไปในตัวด้วยว่า เราจะต้อง พัฒนา ตัวเราอย่างไร
หรือ นำมาเป็นแนวคิดในการทำ
บริษัทของตัวเองก็ได้ประโยชน์ .....เยอะแยะ
แนะนำเลยครับ....2 เล่มนี้
1.คุยกับต้นกล้าสถาปนิก (CONVERSATIONS WITH ARCHITECTS)
รวมบทให้สัมภาษณ์โดยหลายสถาปนิก อาทิเช่น
- พลวัต บัวศรี และทรงสุดา อธิบาย ,S+ PBA Co. Ltd.
- กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล ,Spacetime Architects Co. Ltd.
- บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ , Boon Design
- อมตะ หลูไพบูลย์ และทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ ,
- ชาตรี ลดาลลิตสกุล ,บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ จำกัด ฯลฯ
2.คุยกับสถาปนิกหญิง (CONVERSATIONS WITH ARCHITECTS)
รวมบทให้สัมภาษณ์โดยหลายสถาปนิกหญิง อาทิเช่น
- ระวีวรรณ โชคสมบัติชัย ,VeeV Co.Ltd. (คนนี้ IDOL ผมเลยหล่ะ55++)
- ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ ,(CASE) Co.Ltd. , Con case Co.Ltd.
- จิรากร ประสงค์กิจ ,สถาปนิกจิรากร ประสงค์กิจ จำกัด
- จันทนา ซื่อตรง ,Spacetime Architects Co. Ltd. ,ตำแหน่งสถาปนิกโครงการ ,
ผู้จัดการโครงการ ฯลฯ
3.คุยกับลูกสถาปนิก (CONVERSATIONS WITH ARCHITECTS)

- อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
- ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
- สมคิด เปี่ยมปิยชาติ
- สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
- ตรัย ภูมิรัตน์
- วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
- ปวิณ สุวรรณชีพ - เมธี น้อยจินดา

เหตุผลอย่างแรกที่ซื้อ
เพราะมีบทสัมภาษณ์เจ้านายเก่าของเราอยู่ด้วยยังอยากติดตามอยู่ห่าง ๆ
ว่าเขาคิดอะไรอยู่ และเดินไปจนถึงจุดไหนแล้วผลพลอยได้อย่างอื่น ๆ
ก็คือ บทสัมภาษณ์แนวความคิดของสถาปนิกรุ่นใหม่ ๆ
ทั้งสิ้นสิบสองคน มีบางคนเป็นคนที่เราแอบชื่นชม
และติดตามผลงานอยู่สม่ำเสมอเช่นกันประมาณว่า
อยากยึดไว้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้พัฒนาตัวเอง
ปรากฏว่าในที่นี้ มีชื่อของ Samuel Mockbee อาจารย์แห่ง University of Georgia
และ Rural Studio ได้รับการอ้างถึงถึงสองครั้งหนึ่งในสอง อ้างถึงโดย
สถาปนิกหญิงเจ้าของสำนักงานเจ้าของสำนวนข้างบนด้วยแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้างสรรค์ที่น่าชื่นชมด้วยปรัชญาง่าย ๆ 2 วลี
คือ “goodness over greatness” ซึ่งแปลว่า “ความดีเหนือความยิ่งใหญ่”
และ “compassion over passion” ซึ่งแปลว่า “ความเอื้ออาทรเหนือความอยาก”
–เปิดหนังสืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบทุก ๆ บทสัมภาษณ์ล้วนแล้ว
แต่จบลงตรงความคิดที่ฝากถึงสถาปนิกรุ่นน้อง“อดทน ๆ ๆ ๆ …”
คำว่า อดทน คือภาระหน้าที่ที่ใหญ่หลวงที่สุดต้องอยู่ในสายเลือด
อยู่ด้วยใจรักอดทน และรักงาน และเราก็จะสนุกกับสิ่งที่เราทำเพราะว่า
งานสถาปัตยกรรม ไม่มีก้าวกระโดด ไม่มีทางลัด
ถ้าไม่ “เอาจริง” ไม่นาน คุณก็อยู่กับมันไม่ได้ …–