Custom Search

Jan 29, 2017

สามัญชนคนไทย : ลิขสิทธิ์เพลง (28 ม.ค. 60)
สามัญชนคนไทยจะพาไปพบและสัมผัสกับผู้คนที่อยู่ในวงการเพลง 
ทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง วงดนตรี หรือแม้แต่ค่ายเพลง หรือ
เป้าหมายของสามัญชนคนไทย ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ในเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านลิขสิทธิ์เพลง รวมถึงต้องการเห็นความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์
ค่าลิขสิทธิ์เพลง อย่างถูกต้องเหมาะสม
บริษัทผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่สามัญชนคนไทย
อาจจะยังสับสนและเป็นปัญหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในด้านลิขสิทธิ์เพลง
บางคนอาจจะยังไม่รู้ และละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของผลงานเพลง
รวมไปจนถึงการตีแผ่ด้านมืดของวงการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็น
ธรรมที่รู้จักกันในนามของ 'นักบิน' ที่เข้าไป
ข่มขู่รีดไถผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มต่างๆ
เป้าหมายของสามัญชนคนไทย ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา