Custom Search

Jan 12, 2014

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงปู่แหวน สอนภาวนาแก่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
หลวงปู่แหวน ตอนไปกราบท่าน..ท่านว่า..... 
“เจ้าคุณฯ อย่าไปกำหนดอะไรทั้งสิ้น
กำหนดสติอย่างเดียว 
สติมันเกิดที่จิต สมาธิมันเกิดที่จิต
ความชั่วความดีมันเกิดที่จิต 
อย่าไปเที่ยวดูที่อื่น ดูที่จิตอย่างเดียว
มันไม่นอกตำราอะไรเลย 
เมื่อใจชอบก่อน การพูด การจา
การคิด มันก็ชอบ เมื่อใจสะอาด 
การทำ การพูด การคิด มันก็สะอาด
ท่านก็บอกว่าจะไปกังวลอะไร 
ใช้จิตอย่างเดียว" 
หนังสือ ฐานิยตฺเถรวตฺถุ ๑๐ 
ชีวประวัติ หลวงพ่อ พุธ ฐานิโย 

"..ท่านเปรียบเทียบไว้ว่า กรรมที่เราทำเอาไว้แล้ว
นี่เหมือนกับหมาไล่เนื้อ หมาไล่เนื้อก็วิ่งตามไปอยู่อย่างนั้น 
มันทันเมื่อไร มันก็กระโดดกัดเมื่อนั้น 
กรรมที่ทำแล้วไม่ต้องรับผล ไม่มี! ...."


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย