Custom Search

Mar 1, 2017

"ฉลองพระองค์ชุดทหารบก" (จอมทัพไทย) ในคืน "พิธีกงเต็กหลวง"Tnews.co.th 

วานนี้(28 ก.พ.) เวลา 20.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล (พิธีกงเต็ก) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีน 21 รูป สวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณ ข้ามสะพาน พระสงฆ์จีน 21 รูป นำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เชิญเครื่องทองน้อย และ พลโท ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ลงทางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธี ประทับพระราชอาสน์ ณ ทิมคดตะวันออก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพาน ที่หัวสะพาน ทรงรับกระดาษเงิน กระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา
พระสงฆ์จีน 21 รูป ตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณ เสด็จฯข้ามสะพานโอฆสงสาร เที่ยวไปจนครบ 3 รอบ ระหว่างนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯตามเครื่องทองน้อย
และธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน
เมื่อ เสด็จฯ ลงท้ายสะพานรอบที่ 3 แล้วพระสงฆ์จีนหยุดยืนสวดด้านข้างมณฑลพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่ท้ายสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทอง แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผาพระสงฆ์จีน 21 รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำดวงพระวิญญาณเสด็จฯข้ามสะพานโอฆสงสารเที่ยวกลับจนครบ 3 รอบ ขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณ
ทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน
จากนั้นประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนยืนสวดหน้ามณฑลพิธี พระสงฆ์จีน 21 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดหน้าพระที่นั่งด้านตะวันตก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตามเครื่องทองน้อย และธงพุ่มดวงพระวิญญาณประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนยืนสวดพุทธมนต์แล้วเดินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการเสด็จฯ ไปทรงกราบหน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu ของ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า...
เห็นฉลองพระองค์ถ่งพวงดวงใจหาย
ชุดจอมทัพพระฦาสายได้เคยเห็น
บัดนี้ไร้พระรูปทองอันผ่องเพ็ญ
เหลือเพียงเป็นภาพจำอันย้ำใจ
ผมเคยเห็นงานกงเต๊กหลวงมาหลายครั้งแล้ว แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นงานเจ้านายราชนารี
ฉลองพระองค์ที่เชิญมาร่วมในพิธีมิได้เป็นเครื่องแบบของทางราชการอย่างที่เห็นในค่ำวันนี้
งานบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต๊กครั้งนี้เชิญฉลองพระองค์จอมทัพที่เคยทรงมาเข้าพิธีด้วย
ภาพแรกที่ได้เห็นทำให้ใจหายเป็นที่สุด
เพราะวันคืนที่จะได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนี้ไม่มีอีกแล้ว