Custom Search

Sep 5, 2016

5 กันยายน พ.ศ. 2559

"เส้นทางดนตรี
 เรวัต หัดเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ 11 ปี
 โดยบิดาบังคับให้เรียนแซกโซโฟน"


https://th-th.facebook.com/rewat.forever/
https://www.facebook.com/Terrewat20


เปิดตัวหนังสือ "บันทึกความทรงจำ เรวัต พุทธินันทน์"
เขียนโดย พี่อี๊ด อรุยา พุทธินันทน์
พี่เต๋อจากพวกเราไป 20 ปีแล้ว
แต่น้องๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ยังระลึกถึงความดีงามและคุณูปการที่
พี่เต๋อสร้างไว้ให้กับวงการดนตรีไทยเสมอครับ...
สุรักษ์ สุขเสวีภาพ : นสพ. คม ชัด ลึก