Custom Search

Nov 19, 2015

ไสสิว่าบ่ถิ่มกันThe Voice Thailand Season 4 รอบ Knock Out วันที่ 15 Nov 2015
ไข่มุก - รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช
เพลง : ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ทีมโค้ช : โจอี้ บอย
ก้อง ห้วยไร่
ฮักกันมาแต่ดนแล้วบ่
มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไหง่
แล้วจังได๋คือมาเป็นลายต่าง
สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง
สิจับมือกันหย่างว่าซั่นว่า
หัวใจสะหวอยน้องบ่หัวซา
บัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้

* ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน
ไสว่าสิฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป
ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันเรื่อยไป
ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่..เฮา

น้ำตาพังลงหย่าวๆ
 ย้อนผุสาวเปลี่ยนใจไห้จนเซ
บ่คิดบ่ฝันว่าฮักจะฮ้างสิเพ
สะเลเตดอกนี้ไร้กลิ่นหอม
เฮ็ดจังได๋หัวใจบ่พร้อม
หรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอิหลี
ไห้สาเด้อ ให้ตายมื้อนี้ ให้คนที่ลืมสัญญา
/ * / ทวงสัญญา คองถ่าจนจ่อย ไปมิดจ้อยบ่หวนคืนมา...
/ * / ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน... โหะโอ..... อู้วฮู้.... ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน