Custom Search

Aug 13, 2014

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้ “ประยุทธ์” เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

วันนี้ (22 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เฝ้าฯ รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557