Custom Search

Nov 24, 2010

"ในหลวง ร.๙" เสด็จเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์-สะพานภูมิพล 1,2

ภาพ มติชน
(23พ.ย.) นายวิชาญ คุณากุลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ย.53) เวลา 17.30 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน
โดยเรือพระที่นั่งอังสนา

เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเปิด
สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2

หรือ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
และทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รวมถึงทรงทอดพระเนตรภาพยนตร์เกี่ยวกับ
การก่อสร้างสะพานฯ และประตูระบายน้ำ

โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

อธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารระดับสูง
ข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ


สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538
เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการขนถ่ายลำเลียงสินค้า

จากท่าเรือกรุงเทพต่อ เนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ

และภูมิภาคอื่นๆของประเทศ เพื่อมิให้รถบรรทุกวิ่งเข้าไปในตัวเมือง
หรือทิศทางอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบ


ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การกระจายการจราจรไปยังทิศทางต่างๆ
แต่ยังเชื่อมระหว่างเขตราษฎร์บูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กับ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดเข้าด้วยกัน
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 แห่ง

โดยด้านทิศเหนือเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ
ว่า “สะพานภูมิพล 1” ส่วนด้านทิศใต้เชื่อมอำเภอพระประแดง
กับตำบลสำโรงใต้ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สะพานภูมิพล 2”
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552

สำหรับโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นถนนวงแหวนเชื่อมโยงพื้นที่
ย่านอุตสาหกรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กับท่าเรือคลองเตย ความยาวรวมประมาณ 25 กิโลเมตร
ส่วนที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการก่อสร้างคือ
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 2 สะพาน

ต่อเนื่องกันบริเวณคอคอดของแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกัน

ระหว่างฝั่งถนนพระราม 3 กับฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ทำให้โครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเกิดความต่อเนื่องครบวงรอบ
โดยมีรูปแบบเป็นสะพานขึง ตัวสะพานมีความกว้าง 7 ช่องจราจร
ความยาวรวมประมาณ 4.2 กิโลเมตร นอกจากนี้
บริเวณจุดต่อเชื่อมระหว่างสะพานทั้ง 2 แห่ง
จะมีทางแยกเป็นทางยกระดับ ความกว้าง 4 ช่องจราจร
ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ไปบรรจบกับถนนสุขสวัสดิ์
ทางทิศตะวันตกด้วย ซึ่งใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 8,739 ล้านบาทเศษ

โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและ
ทดลองเปิดใช้สัญจรเมื่อปี 2549 จนถึงปัจจุบัน