Custom Search

Apr 2, 2013

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ


 
แผ่เมตตาไม่มีประมาณ 
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่านสอนให้ศิษย์ทุกคนได้หัดแผ่เมตตา
คือส่งความปรารถนาดีแก่คน สัตว์ ศัตรูหมู่มาร
โดยแผ่ไปให้ทั่วจักรวาล ยิ่งแผ่มาก ก็ยิ่งทำให้ในสบาย
รักชีวิตและทรัพย์สิน คนอื่นเหมือนกับของตนเอง
สังคมก็จะมีความสุขสงบอย่างถ้วนทั่ว
หลวงปู่แนะวิธีแผ่เมตตาให้บังเกิดผล
โดยให้ทำตนและจิตใจเหมือนมารดาที่เลี้ยงลูก ให้ความรัก
ความเอ็นดูสงสาร มุ่งหวังจะให้ลูกสุขกายสบายใจ
มีอาชีพการงาน มีวิชาเลี้ยงตนเอง ได้
ความรักที่แม่ให้กับลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษภัย
และไม่ต้องการผลตอบแทนจากลูก
มีแต่ให้อย่างเดียว ถ้าเราแผ่เมตตา
เหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสง
เมตตานั้นจะมีพลังสูงยิ่ง
เพราะธรรมชาติของพระอาทิตย์ขณะที่ส่องแสงไม่ได้เลือกชุมชน
สรรพสัตว์ยากดีมีจน อยู่ที่สูงหรือที่ต่ำ จะใกล้หรือไกล
ก็ได้รับความร้อนเท่ากัน เมตตาธรรมก็เช่นกัน
ขอให้แผ่ไปให้แก่ชนทุกชั้นทุกระดับ ใครจะรับได้มากน้อย
สุดแต่วาสนาบารมีของผู้นั้น