Custom Search

Sep 30, 2010

“ในหลวง ร.๙” เสด็จฯ ทอดพระเนตรดนตรีที่ศิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช
ไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย
เพื่อ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี
จากวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา
ในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”

เมื่อเวลา 20.00น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตร
คอนเสิร์ต “ศิริราช คอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”
ณ หอประชุมแพทยาลัย โรง
พยาบาลศิริราช
ซึ่งบรรเลงโดยวงฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย
มี นาย Gudni A. Emailson เป็นไวทยากร
พ.ต.ประทีป สุพรรณไพโรจน์
เป็นไวทยากรประจำวง

ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นผู้อำนวยการดนตรี
นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กล่าวว่า การจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปินครั้งนี้

เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ให้ทรงพระเกษมสำราญ โดยมีการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 19 เพลงมาบรรเลง 
คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้น ในวาระโอกาสครบรอบ 37 ปี
แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีกับคณะแพทย์ศิริราช
ซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี
ที่หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จฯไปทรงดนตรีที่สถาบันศึกษาไหนอีก
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร จากนั้นทรงมีรับสั่งผ่าน
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์

ว่าจะเสด็จฯมาทอดพระเนตร
และตนเองได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีรับสั่งว่าจะเสด็จฯทอดพระเนตรด้วยเช่นกัน
ทุกคนในวงรู้สึกตื่นเต้น ซึ่งวันที่พระองค์ทรงดนตรีนั้น
ตนเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับชมด้วย
วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแซกโซโฟน
พระองค์จะรับสั่งกับนักดนตรีที่เข้าแสดง
กลุ่มนักศึกษาแพทย์ต่างอิ่มใจและหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
ทั้งยังมีรับสั่งกับนักศึกษาด้วย
ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช กล่าวว่า ไทยแลนด์ฟิวฮาโมนิกออเคสตร้า
ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นออเคสตร้าวงอาชีพ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
แต่ละปีที่ผ่านมาจะมีการแสดงระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาแสดงถวาย
ทั้งนี้ทางศิริราชได้จัดเตรียมระบบแสงเสียงที่ดีที่สุด
ในหอประชุมราชแพทยาลัย ถือเป็นประวัติศาสตร์ของศิริราช
ที่มีการจัดการแสดงวงออเคสตร้าแบบเต็มวง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรพ.ศิริราชตั้งใจถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ขณะที่ นายกุดนี่ เอ.เอมิลสัน วาทยากรจากประเทศเยอรมัน
กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก เป็นครั้งแรกในชีวิต
ที่ได้อำนวยเพลงต่อหน้าพระมหากษัตริย์
ที่ทรงมีความสามารถในการประพันธ์ดนตรี
แต่งบทเพลงที่คนรู้จัก ภูมิใจที่พระองค์ทรงอนุญาติ
ให้พวกเราได้มาจัดแสดงวันนี้
และเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของวงด้วย

ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชได้เชิญแขกและผู้มีอุปการะคุณ
กับทางโรงพยาบาล อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น 350 คน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ขณะที่บรรยากาศที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จนถึงด้านหน้าหอประชุม ซึ่งเป็นเส้นทาง
เสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้มีประชาชนพสกนิกรชาวไทยจากทุกหมู่เหล่า
ต่างจับจองสถานที่เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมาก