Custom Search

Apr 2, 2010

ทำไมเรารัก ""พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"


Jirachai Umpaiwan


(รีโพสต์ จากใจพสกนิกร) "ตั้ว ศรัณยู"
.ลูกหนัง-ศีตลา วงษ์กระจ่าง ก็ได้บอกเล่าข้อความของคุณพ่อ คือตั้ว-ศรัณยู ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ (17 ตุลาคม) ให้อ่านกัน ดังนี้ ...

“ต่อไปนี้คือสิ่งที่พ่อจะพูดกับหนัง ในวันที่ประเทศไทยเจิ่งนองด้วยน้ำตา … พ่อรู้จักในหลวงตั้งแต่พ่อเกิดและจำความได้…ภาพที่ท่านทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร เป็นภาพจำติดตา ไม่เคยเปลี่ยน เป็นความคุ้นชินจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะมีวันที่ท่านจากเราไปจริงๆ วันนี้พ่อตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราทดแทนบุญคุณท่านมากพอหรือยัง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านทำให้กับประเทศและประชาชนอย่างเรา …
.ฉะนั้น การฟูมฟายจนไม่อาจทำอะไรได้ คงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม และท่านก็คงไม่ปรารถนาที่จะเห็นประชาชนเป็นเช่นนั้น เราจึงควรเปลี่ยนความเศร้าโศก เป็นการตั้งปณิธานว่า จะเป็นคนดี เดินตามรอยพระยุคลบาท และน้อมนำเอาทุกคำสอนของพระองค์เป็นหลักนำในการดำเนินชีวิต นั่นคงจะทำให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยสุขใจได้ ไม่ว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นไหน … พ่อเชื่อว่าท่านจะเห็นเรา …

พ่อหวังว่าหนังจะทำหน้าที่ของหนังให้ดีที่สุด ให้สมกับที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่านนะลูก … ขอให้ลูกรู้ว่าพ่อพร้อมทำทุกอย่างเพื่อในหลวง ... พ่อจะเป็นคนดีของแผ่นดินตลอดไป พ่อให้สัญญากับตัวและแน่นอนว่า พ่อก็สัญญาว่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูกตลอดไปเช่นกัน …” – พ่อ
(เครดิต ... มติชน)