Custom Search

May 4, 2009

"พูดแล้วต้องทํา" พระบรมราโชวาท "ในหลวง ร.9" ทรงเตือน-ครม.เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารประเทศแล้ว
พร้อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะรัฐมนตรี
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
เพื่อให้เป็นหลักที่พึ่งของชาวไทยทั้ง 63 ล้านคน


พระราชทานพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เสร็จสิ้นแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า

"ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ยินท่านทั้งหลายเปล่งวาจา เพื่อจะเป็นการแสดงความสัตย์
ความสัตย์ที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งความจริงก็ไม่จำเป็นที่จะพูด
แต่ว่าเมื่อพูดก็ต้องถือว่าคำพูดนี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์
แล้วท่านก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นคำที่ปฏิบัติ ปฏิบัติในการกระทำทุกอย่างในอนาคต
เพราะหากพูดแล้วไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์
ฉะนั้น ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ"

ทรงรับสั่งให้เสียสละเพื่อประชาชน


ที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีนั่นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าประเทศต้องมีผู้ใหญ่
และถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ ประเทศก็จะอยู่เย็นเป็นสุขได้
ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุข ก็หมายความว่าประชาชนมีที่พึ่ง
และถ้าประชาชนมีที่พึ่งแล้ว ก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีประกันว่าจะสามารถอยู่ได้
เหมือนหลายประเทศในละแวกนี้ก็มีความเดือดร้อน ไม่ใช่ ละแวกนี้
ทั่วโลกมีความเดือดร้อน เพราะว่าไม่มีคนที่มีหลัก
ท่านต้องถือว่าท่านเป็นคนที่มีหลัก มีหลักที่จะปฏิบัติงาน

มีหลักที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม อาจจะแปลกท่านอาจจะนึกว่าแปลก
ทำไมคน 35 คน จะต้องเสียสละ เพื่อคน 63 ล้าน

ก็เพราะว่าคน 63 ล้าน เค้าหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะทำงานเพื่อเขา
ถ้าไม่ทำงานเพื่อประชาชน ก็จะทำงานเพื่ออะไร
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำอาจจะทำยาก
แต่ว่าเชื่อว่าท่านจะต้องทำได้ เพื่อให้ประเทศชาติหวัง
ไม่ผิดหวังในงานที่ท่านกำลังทำอยู่
ถ้าเขาไม่ผิดหวัง ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความดี และอาจทำ
มีความดีนั้นที่จริงก็โก้ไม่หยอก รู้สึกโก้ดีที่ทำเพื่อให้ประชาชนได้ห
วัง
และก็มองเห็นว่า คณะนี้รัฐมนตรีจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
ส่วนรวมก็บอกได้แล้วว่า ในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงประเทศไทย
แล้วก็ประเทศอื่นๆ เขาไม่ค่อยได้เห็นคนที่พยายามทำเพื่อส่วนรวม
ท่านจะต้องทำเพื่อส่วนรวม ถ้าทำเพื่อส่วนรวม ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัว
ท่านก็โก้ไม่หยอก ท่านก็มีความดีอยู่กับตัวอยู่แล้ว
และในเมื่อท่านได้ปฏิญาณว่าท่านจะทำเพื่อส่วนรวม ท่านก็มีเกียรติไม่น้อย
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านพยายามทำตาม
ที่ท่านได้ปฏิญาณตน
เพื่อให้เป็นผลสำเร็จที่ดี ถ้าทำได้ แม้จะนิดเดียวก็ยังดี ถ้าทำได้ม
ากก็ยิ่งดี
ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านรักษาความซื่อตรง และด้านดี
เมื่อตะกี้ท่านนายกฯได้มาพูดว่าท่านนายกฯเองและรัฐมนตรีต่างๆ
ได้มีความตั้งใจที่จะทำก็เป็นเกียรติไม่ใช่น้อย
และถ้าทำให้เป็นเกียรติอย่างที่ท่านได้ทำอย่างที่ท่านได้พูดเมื่อตะกี้
ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก และประเทศก็จะอยู่ได้
ถ้าประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้ ท่านเรียกว่าท่านได้บุญ
ท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมาก ในโลกนี้หายาก

ถ้าท่านทำดีในโลกนี้หายากคนที่ตั้งอกตั้งใจอย่างที่ท่านได้ตั้งใจที่จะทำ

ทรงให้พรให้ทำงานสำเร็จ


ในเมืองไทยนี้ ท่านเป็นผู้ใหญ่ ในประเทศต้องมีผู้ใหญ่ รัฐมนตรีเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่
และถ้าทำสำเร็จท่านมีความสามารถที่จะสามารถทำด้วยความรู้และความสามารถ
ทำเพื่อให้คนจำนวนมาก ท่าน 35 คน บวกกับนายกฯ เป็น
36 คน
ทำเพื่อคนเป็นจำนวนล้าน เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นที่สุด
และก็ท่านเองเมื่อรักษาความดี ความตั้งใจที่จะให้คณะของท่านอยู่เย็นเป็นสุข
ประเทศชาติก็อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์
ถ้าทำได้ดี ท่านก็มีเกียรติ และก็คณะท่านก็มีเกียรติ ก็ขอให้ท่านได้ทำสำเร็จ
เพื่อเกียรติของคณะรัฐบาลไทย แล้วก็ของประเทศชาติ
ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในการกระทำที่ท่านเองได้ตั้งใจที่จะทำ
และขอให้ท่านและนายกฯมีความสำเร็จในการ
ฉะนั้นก็ขอให้พรว่า จะว่าให้พรก็ไม่ใช่ให้พร

ก็ขอให้ท่านได้พรที่จะปฏิบัติงานสำเร็จเรียบร้อย
ในงานที่ท่านตั้งใจจะทำ
ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานทุกอย่างที่ได้ตั้งใจจะทำ”


ที่มาจากหนังสือพิมพ์