Custom Search

Apr 26, 2012

พลตรีจำลอง ศรีเมือง

ประวัติ
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ที่ฝั่งธนบุรี
บิดามีอาชีพค้าปลาสดชื่อ สมนึก ชุณรัตน์ ส่วนมารดาชื่อ บุญเรือน
ประกอบอาชีพแม่ค้าเร่ ตั้งแต่จำลองยังแบเบาะบิดาได้เสียชีวิตลง
และต่อมามารดาได้สมรสใหม่กับ โชศน์ ศรีเมือง
ซึ่งเป็นที่มาของนามสกุล ศรีเมือง
ที่ พล.ต.จำลองใช้ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ กับชื่อเล่น
พล.ต.จำลอง นั้นเดิมมีชื่อเล่นว่า “ หนู ”
แต่พอเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ก็ถูกเพื่อนฝูงตั้งให้ใหม่ว่า “ จ๋ำ ” ขณะที่ชื่อ “ ลอง ” นั้น
เป็นชื่อเล่นที่คนอื่น ๆ ทั่วไปมักใช้เรียกขาน
ส่วนที่ใคร ๆ เรียกกันว่า “ มหา ”
เพราะอดีตนายทหารผู้นี้ใฝ่ทางธรรม
เมื่อครั้งอุปสมบทก็ศึกษาทางธรรมอย่างจริงจัง
และเพราะเคยออกมาระบุว่าตนเองปฏิบัติตนสมถะ
นอนไม้กระดานแผ่นเดียว
แม้แต่การอาบน้ำก็จะใช้น้ำเพียง 5 ขัน ก็เลยได้ฉายา
“ มหา 5 ขัน ”

ปัจจุบันสมรสกับ พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เขียวละออ
ภายหลังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสังคมหลาย ๆ อย่าง
ทั้งด้านการปฏิบัติธรรม
เรื่องการกินอาหารมังสวิรัติ ดูแลสุนัขจรจัด
รวมถึงจัดตั้งโรงเรียนผู้นำ การศึกษา
หลังเรียนจบชั้น ม.6 จึงตัดสินใจเลือก
เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมนายร้อย
ก็สอบได้ และจบ จปร.รุ่น 7/2
 เนื่องจากสมัยเป็นนักเรียนนายร้อย พล.ต.จำลอง
กับพวกไปจัดฉายภาพยนตร์หารายได้ซื้ออุปกรณ์กีฬาและดนตรี
เข้าสโมสรนักเรียนนายร้อย แต่การกระทำดังกล่าวไปผิด
ในข้อหาขัดคำสั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ซึ่งขณะนั้นคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก
จึงถูกปลดจากหัวหน้านักเรียนนายร้อยเป็นนักเรียนลูกแถว
และถูกลงโทษให้รับกระบี่ช้าออกไป
ไม่พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่น ๆ


ชื่อ-สกุล : พลตรี จำลอง ศรีเมือง
ชื่อเล่น : หนู
นามแฝง/ฉายา : มหา 5 ขัน
วันที่เกิด : 5 กรกฎาคม 2478

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของนายฮะเสียว แซ่โล้ว (สมนึก ชุนรัตน์) เสียชีวิต
และนางบุญเรือน (เสียชีวิต13 ก.พ.2538)
บิดาเสียชีวิตก่อน (ตั้งแต่แบเบาะ) มารดาจึงแต่งงานใหม่
กับนายโชคน์ ศรีเมือง
จึงใช้นามสกุลของพ่อบุญธรรมมาตั้งแต่เด็ก
ภรรยาชื่อ พ.ต.หญิงศิริลักษณ์ ศรีเมือง (สมรสปี 2507) ไม่มีบุตร

การศึกษา และดูงาน :
- หลักสูตรเวสปอยท์ รุ่นที่ 7 พร้อมกับ พ.อ.มนูญ รูปขจร,
พ.อ.ชูพงษ์ มัทวพันธุ์ หรือเรียกรวม ๆ กันว่า "ยังเติร์ก"
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
- โรงเรียนเตรียมนายร้อยทหารบก รุ่นที่ 14 ก็ได้ที่ 1
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนจบมัธยมปีที่ 6 ด้วยตำแหน่งที่ 1 ตลอด
- โรงเรียนเทศบาลวัดสำเหร่

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

14 พฤศจิกายน 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ด้วยคะแนน 480,233 (14 พ.ย.2528-13 พ.ย.2532)
7 มกราคม 2533 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนน
703,671 (7 ม.ค.2533-22 ม.ค.2535)
9 มิถุนายน 2533 หัวหน้าพรรคพลังธรรม (ลาออก 9 พ.ค.2535)
22 มีนาคม 2535 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคพลังธรรม ด้วยคะแนน 60,157
13 กันยายน 2535 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคพลังธรรม ด้วยคะแนน 54,270 (ยุบสภา19 พ.ค.2538)
25 ตุลาคม 2537 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 19 พ.ค.2538)
2 มิถุนายน 2539 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สอบตก) ด้วยคะแนน 514,401
5 กรกฎาคม 2545 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ทักษิณ ชินวัตร)
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
 12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน

อื่น ๆ :
- ครูใหญ่ โรงเรียนผู้นำ ตำบลพุประดู่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เครื่องราช :
2535 รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการของรัฐบาล 
3 กันยายน 2537 รางวัลอิลก้า สาขาสวัสดิการสังคมและประชาชน
จากประเทศเกาหลีใต้